Gerelateerd - Geen pictogrammen meer
Gerelateerd - Bureaubladpictogrammen ( herschikken zich )
Gerelateerd - Bureaubladpictogrammen ( groter of kleiner )
Gerelateerd - Configuratiescherm
Gerelateerd - Snelkoppeling
Gerelateerd - Snelkoppeling van internetwebsite op bureaublad

Belangrijke pictogrammen op uw bureaublad plaatsen ( Windows 10 ) :
Methode 1
U kunt veel vlotter en sneller werken met uw computer, indien U
de navolgende 5 belangrijke pictogrammen op uw bureaublad plaatst;

1. Computer ( = Deze PC )
2. Bestanden van gebruiker
3. Configuratiescherm
4. Netwerk
5. Prullenbak

Zie de afbeelding hieronder ...


Hieronder op deze pagina wordt aan de hand van afbeeldingen uitgelegd
hoe U snel 1 of meer van deze pictogrammen op uw bureaublad kunt zetten...

Stap 1 :
Klik met de linker-muisknop op de Windows Start-knop
Kies uit het menu: Instellingen ( = Tandwieltje )




Stap 2 :
Klik op de keuze: Persoonlijke instellingen




Stap 3 :
Klik in het linker menu op: Thema's




Stap 4 :
Klik in het rechter menu op: Instellingen voor bureaubladpictogrammen




Stap 5 :
Vink bij het onderdeel: Bureaubladpictogrammen alle gewenste pictogrammen
aan welke U op uw bureaublad wenst
Klik vervolgens rechts onderaan op: Toepassen en tot slot op OK



De gewenste pictogrammen staan nu op uw bureaublad.


Bureaublad-pictogrammen op uw bureaublad plaatsen
Methode 2





Bureaublad-pictogrammen groter of kleiner maken
1. Klik met de rechter muisknop op een lege plek op uw bureaublad
2. Kies uit het menu: Beeld
3. Kies: Grote pictogrammen of Normale pictogrammen of Kleine pictogrammen


De map van de gebruiker op het bureaublad ...
U kunt nog effectiever werken met uw computer indien U de navolgende extra pictogrammen
op uw bureaublad plaatst. Het gaat om de navolgende 3 pictogrammen welke door de meeste
computergebruikers het meest worden geraadpleegd:

1. De map Documenten van de gebruiker
2. De map Afbeeldingen van de gebruiker
3. De map Download van de gebruiker

N.B. Alles wat U van internet download komt in de map Download van de gebruiker terecht!



U kunt de 3 pictogrammen zoals hierboven aangegeven alsvolgt op uw bureaublad plaatsen :

Stap 1 :
Dubbelklik met de linker-muisknop op het pictogram van de gebruiker op uw bureaublad.
In het voorbeeld hieronder is dit de gebruiker: René





Stap 2 :
Een nieuwe Window heeft zich geopend met daarin alle mappen van de huidige gebruiker.
We willen in onderstaand voorbeeld nu een snelkoppeling naar de map Documenten op het bureaublad plaatsen.
Doe hiervoor het volgende :

1. Klik met de rechter-muisknop op de map: Documenten
2. Kies uit het menu: Kopiëren naar
3. Kies daarna uit het menu: Bureaublad (snelkoppeling maken)
4. Herhaal de stappen 1 t/m 3 hierboven voor de map : Afbeeldingen en voor de map : Download