Gerelateerd - Gebruikersprofiel
Gerelateerd - Geen pictogrammen
Gerelateerd - Windows voorbereiden

Bureaublad weg in Windows 11
Hierbij 2 voorbeelden uit de praktijk waarbij de Windows 11 gebruiker
geconfronteerd wordt met de melding:

De service User Profile Service verhindert het aanmelden.
Gebruikersprofiel kan niet worden geladen.


en hoe we dit probleem hebben opgelost in Windows 11.
( Beide voorbeelden hieronder waren werkende oplossingen! )


VOORBEELD 1
Uit de praktijk
Probleem
De Windows 11 laptop-gebruiker zet de laptop aan en krijgt op zijn/haar scherm
de navolgende melding:

De service User Profile Service verhindert het aanmelden.
Gebruikersprofiel kan niet worden geladen.

Een werkende oplossing
1. We zetten de laptop HELEMAAL uit, dus NIET in standby, maar
    helemaal uit!.
2. Zet de laptop of PC netjes uit, op de normale manier.
    Brandt er toch nog een lampje op de aan/uit-knop, houdt de aan/uit-knop
    dan net zo lang ingedrukt ( 5 tot 10 sec ) totdat de laptop helemaal uit gaat.
3. Start de laptop daarna weer op.
4. Er verschijnt het navolgende scherm in beeld, dit duurt ca. 5 tot 15 minuten:

Windows voorbereiden

    Windows 11 heeft in de gaten dat het profiel defect is en maakt nu een nieuw
    (tijdelijk) gebruikersprofiel aan.
5. In tussentijd koppelen we Windows 11 ook met een vaste netwerkkabel
    aan het internet. Terwijl de laptop aangeeft: Windows voorbereiden

6. Daarna komt Windows 11 op een bureaublad terecht, maar dit is een totaal
    ander bureaublad, nl. een bureaublad van een nieuwe andere gebruiker.
    Maar wat opvalt is dat de taakbalk leeg is. Met ander woorden, het lukt Windows
    11 niet op geheel op te starten. Het startmenu was ook weg
    en de rechter muisknop werkte ook niet meer.

7. ZEER BELANGRIJK: We laten de laptop nu ca. 15 tot 20 minuten zo aan staan.
    Dit doen we om Windows 11 rustig de tijd te geven om het oorspronkelijke
    gebruikers-profiel te herstellen, op de ondergrond.
8. Daarna drukken we op de toetscombinatie: Ctrl + Alt + Del
9. We komen nu in een geheel zwart scherm terecht met een aantal mogelijke opties.
10. We kiezen uit het menu de optie: Afmelden
11. Mogelijk krijgt U een melding van Windows 11, dat Windows 11 nog met
    een paar Task Host Windows-taken bezig is op de ondergrond. Klik in dat geval op Annuleren
    en keer terug naar het bureaublad en wacht nog even wat langer ( ca. 10 min. ) .
    Keer in dit geval daarna terug naar punt 8. hierboven.

Na ca. een half uur tot drie kwartier gewacht te hebben en een paar keer op de
Ctrl + Alt + Del toets te hebben gedrukt en daarna op Afmelden
te hebben geklikt, lukte het Windows 11 om zich netjes af te melden en weer
terug te keren naar het Aanmeldschem. Dit zonder de melding dat Windows
op de ondergrond nog met een paar host-taken bezig was.

12. Het wachtwoord van de gebruiker ingetyped en daarna kwam Windows 11
weer op het oorspronkelijke bureaublad van de gebruiker terecht.

PROBLEEM OPGELOST!

13. Aanvullende handelingen:
- Een systeem herstelpunt gemaakt
- Gekeken bij de gebruikersprofielen:
Daar stonden naast het normale gebruikersprofiel
ook nog een aantal tijdelijke profielen vermeld:
12. Daarna komen we in het aanmeldscherm terecht
13. We zetten via de knop rechts onderaan de laptop netjes uit.
14. Daarna herstarten we de laptop weer.
15. Mogelijk heeft Windows 11 nu uw oorspronkelijke bureaublad & profiel weer hersteld.
Zo niet, herhaal dan de stappen hierboven nog een of enkele malen.VOORBEELD 2
Uit de praktijk
Probleem
Dit probleem kan optreden in Windows 10 en in Windows 11.

Een Windows 11 gebruiker start de computer op en ziet opeens een geheel
ander bureaublad. Het nieuwe bureaublad verschijnt ook niet in zijn geheel op
het scherm, alle taakbalk pictogrammen onderaan op de taakbalk
ontbreken en ook het Startmenu komt niet in beeld.
Gebruikers kunnen hier behoorlijk van schrikken!
Uw normale bureaublad, welke U voorheen had is weg.
Bijvoorbeeld Microsoft Office is weg en ook al uw andere belangrijke apps zijn weg.
U kunt de computer ook niet meer op een normale wijze afsluiten, zo lijkt het.
Zie een foto van een voorbeeld hieronder ...Mogelijke oorzaak
Het profiel van de gebruiker is mogelijk beschadigd.
Windows heeft een tijdelijk nieuw gebruikersprofiel aangemaakt.
Daarom ziet U nu ook opeens een andere bureaublad. U ziet het
bureaublad van een nieuw aangemaakte gebruiker, welke Windows
(tijdelijk) heeft aangemaakt.

Mogelijke oplossing
Druk op de toets-combinatie: Ctrl + Al + DelNadat U op de toets-combinatie: Ctrl + Al + Del heeft gedrukt
ziet U nu een geheel blauw scherm of een geheel zwart scherm, met
daarin een aantal menuopties ...
Kies de optie: AfmeldenMeldt U zich daarna weer opnieuw aan in Windows
Mogelijk is uw normale profiel door Windows weer hersteld
en heeft U uw eigen normale bureaublad weer terug.

Mocht dit nog niet het geval zijn, herhaal dan de stappen hierboven
en meldt U zich opnieuw af en sluit daarna de computer af via de
knop rechts onderaan in het Windows aanmeldscherm.
Herstart de computer, meldt U zich aan in Windows, wacht een
paar minuten en meldt U zich daarna weer af en weer aan.
Mogelijk is daarna uw normale bureaublad hersteld.
Windows heeft mogelijk meer tijd nodig gehad om uw oorspronkelijke
profiel te herstellen. Lukt het dan nog niet om uw normale bureaublad
terug te verkrijgen, herhaal dan de stappen hierboven nog 1 of
enkele malen.

De gebruiker in ons voorbeeld hierboven had na het afmelden en hernieuwd
aanmelden zijn oorspronkelijke bureaublad weer terug.

Lukt het niet om de computer op een normale wijze netjes af te sluiten, of lukt het
niet om de computer via de Ctrl + Alt + Del methode eerst netjes af te
melden en daarna via het aanmeldscherm rechts onderaan netjes uit te schakelen,
dan is er altijd nog de niet-nette-methode, doe hiervoor het volgende:
Houdt de aan/uit-knop net zo lang ingedrukt, totdat de computer uitvalt.
Dit kan 10 tot 15 seconden duren.


Wanneer U nu naar de map: C:\Gebruikers\ of C:\Users gaat,
dan ziet U dat Windows een aantal nieuwe mappen heeft aangemaakt, in
een poging om uw profiel weer te herstellen.Het is mogelijk dat dit probleem 1 x voorkomt, maar het is ook
mogelijk dat U vaker dan 1x dit probleem zult ervaren.
Voor meer informatie, zie ook de link hieronder...

LINK - Gebruikersprofiel