LINK - Configuratiescherm permanent op uw bureaublad plaatsen
LINK - Instellingenmenu in Windows 10
LINK - Belangrijke pictogrammen op uw bureaublad plaatsen
W10-0023 Het oude configuratiescherm opvragen in Windows 10
VIDEO - W10-0023 Het oude configuratiescherm opvragen in Windows 10LINK - Meer video's van Windowshelp.nl ...


Het 'oude' Configuratiescherm oproepen in Windows 10
Twee snelle methoden om het 'oude' Configuratiescherm op te roepen in Windows 10 :

Methode 1 :
1. Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + R
2. Typ in: control.exe en druk daarna op de enter-toetsMethode 2 :
1. Klik met de linker-muisknop op het vergrootglas ( = zoekvlak ), rechts naast de Windows 10 Start-knop, op de Taakbalk.
2. Typ in: config of typ in: control.exe en druk daarna op de enter-toets.


Windows 10 : Configuratiescherm op uw bureaublad plaatsen
Via het Configuratiescherm in Windows kunt U snel allerlei zaken regelen en instellen
in Windows. In Windows 10 is er naast het Configuratiescherm een tweede nieuw menu bijgekomen,
nl. het menu: Instellingen, welke U kunt opvragen via Windows-Startknop, Tandwieltje.
Echter, sinds de Windows 10 Creators Update van april 2017 heeft Microsoft het al oude
en vertrouwde Configuratiescherm duidelijk naar de achtergrond geschoven, ten gunste van
het nieuwe menu: Instellingen.
Via het menu: Instellingen kunt U steeds meer zaken regelen in Windows, maar (nog) lang niet
alles. Derhalve kan het erg handig zijn om de komende jaren toch nog even het (oude) Configuratie-
scherm
bij de hand te hebben, voor het regelen van instellingen en/of het oplossen van
problemen.

LINK - Configuratiescherm op uw bureaublad plaatsen
LINK - Belangrijke pictogrammen op uw bureaublad plaatsen in Windows 10
LINK - Configuratiescherm op uw bureaublad plaatsen in Windows 10

U kunt het configuratiescherm in Windows 10 alsvolgt op uw bureaublad plaatsen:

Methode 1:
1. Klik met de linker-muisknop op de Windows Start-knop, links onderaan op uw bureaublad op de taakbalk.
2. Klik op: Instellingen ( = Het tandwieltje )
3. Klik op: Persoonlijke instellingen
4. Klik aan de linkerkant op: Thema's
5. Klik aan de rechterkant op: Instellingen voor bureaubladpictogrammen
6. Zet in het onderdeel: Bureaubladpictogrammen een vinkje AAN bij Configuratiescherm
7. TIP: Plaats ook een vinkje bij alle overige pictogrammen
8. Klik op: Toepassen en daarna op OK

Voor uitleg hierboven in de vorm van afbeeldingen, zie de link hieronder ...
LINK - Belangrijke pictogrammen op bureaublad plaatsen

Methode 2:
1. Verplaats uw muis naar een lege plek op uw bureaublad
2. Klik op de rechter-muisknop
3. Kies onderaan de keuze: Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
4. Klik aan de linkerkant op: Thema's
5. Klik aan de rechterkant op: Instellingen voor bureaubladpictogrammen
6. Zet in het onderdeel: Bureaubladpictogrammen een vinkje AAN bij Configuratiescherm
7. TIP: Plaats ook een vinkje bij alle overige pictogrammen
8. Klik op: Toepassen en daarna op OK


Windows 10 : Meer pictogrammen in het Configuratiescherm
Om meer pictogrammen in het configuratiescherm te verkrijgen met meer mogelijkheden, doe het volgende:

1. Rechts bovenaan in het configuratiescherm zie U de tekst: Weergeven op: met daar achter de keuze: Categorie
2. Klik met uw linker-muisknop op het woord: Categorie
3. Kies nu voor de 2e of 3e keuze: Grote pictogrammen of de keuze Kleine Pictogrammen


Windows 10 : Het (oude) Configuratiescherm oproepen
Hieronder worden 3 verschillende methoden aangegeven hoe U in Windows 10 het oude
Configuratiescherm kunt oproepen.

Methode 1

U kunt het configuratiescherm in Windows 10 alsvolgt snel oproepen:

Stap 1 :
1. Links onderaan op de taakbalk ziet U naast de Windows Start-knop een Vergrootglas ( = Zoeken in Windows )
2. Klik op dit vergrootglas met uw linker-muisknop en typ in: config
3. Kies uit het menu: Configuratiescherm

Zie de afbeelding hieronder ...
Stap 2 :
Hieronder ziet U de standaard layout van het configuratiescherm.
Wenst U veel meer pictogrammen, klik dan rechts boven op het woord: Categorie
Zie de afbeelding hieronder :
Stap 3 :
Kies uit het menu: Grote pictogrammen
Zie de afbeelding hieronder :
Stap 4 :
Veel computergebruikers kiezen voor deze layout van het Configuratiescherm : Grote pictogrammen
U kunt hierdoor veel meer opties/onderdelen opvragen en instellen.
Zie de afbeelding hieronder :
Stap 5 :
U kunt vanuit de standaard layout van het Configuratiescherm ook : Kleine pictogrammen opvragen.
Zie de afbeelding hieronder :
Stap 6 :
Alle pictogrammen uit het Configuratiescherm worden nu als kleine afbeeldingen getoond.
Zie de afbeelding hieronder :
Methode 2
- de App om het oude configuratiescherm in Windows 10 op te vragen bevindt zich in de map :

%windir%/System32/control.exe

In de praktijk betekent dit voor veel computergebruikers, dat het programma: control.exe zich bevindt in de map:

C:\Windows\System32\control.exe
U kunt het oude configuratiescherm alsvolgt snel opvragen in Windows 10:

- Klik op het Vergrootglas ( = zoeken in Windows ) links onderaan op de taakbalk van Windows 10
- Typ in: control.exe
- Klik bovenaan op de app: control.exe

Methode 3
- Klik met de rechter muis-knop op de Windows 10 Start-knop, links onder op de taakbalk
- Kies uit het menu: Uitvoeren
- Typ in: control.exe en klik daarna op: OK

Wat opviel na installatie/upgraden naar Windows 10 Creators Update, versie 1703 , apr 2017 :
Op internet praat niemand erover, maar ...
Het Configuratiescherm is verdwenen uit het Windows 10 Startmenu! Oei!
Vele minder ervaren computergebruikers zullen dit mogelijk als een groot gemis gaan ervaren.
Daar zal menig computergebruiker, in metname het bedrijfsleven, niet vrolijk van worden!
Kon in Windows XP, Vista, 7 en 10 tot nu toe altijd het Configuratiescherm vanuit het
Startmenu worden opgevraagd, nu dus plotseling niet meer!

In het verleden kon U het volgende:
1. Klik met de rechter-muisknop op de Windows 10 Start-knop
2. Kies hierin de menukeuze: Configuratiescherm

Na het upgraden naar de Windows 10 Creators Update is het
Configuratiescherm vervangen door het menu: Instellingen
Menugestuurd is het Configuratiescherm dus niet langer meer opvraagbaar in Windows 10 !Het woord: Programma's is vervangen door Apps ...

Het Configuratiescherm is wel aanwezig, maar U zult het vanaf nu via het
toetsenbord moeten opvragen via:
1. het vergrootglas: Zoeken in Windows
2. Typ daar in: Config
3. Klik daarna met de linker-muisknop op de App: Configuratiescherm.

Zie de afbeelding hieronder...

Links :
LINK - Hoe het Configuratiescherm toevoegen aan het contextmenu van Windows?