Gerelateerd - Corona & Android
Gerelateerd - iPhone

Nieuws
LINK - NOS - Ondersteuning Apple en Google voor 'corona-apps' beschikbaar via updates
LINK - Nu.nl - Apple en Google geven Nederland toegang tot hun techniek voor corona-apps
LINK - Appletips.nl - iOS 13.5: COVID-19 API voor traceerfunctie toegevoegd aan iPhone
LINK - iCulture.nl - iOS 13.5 nu voor iedereen beschikbaar: iPhone klaar voor coronatrackingDe Corona optie 'Blootstelling aan COVID-19' op een iPhone
Vanaf iOS 13.5 beschikt een iPhone gebruiker over de mogelijkheid
om de 'Blootstelling aan COVID-19' optie te benaderen.
Dit kunt U alsvolgt doen:

Stap 1
Upgrade uw iPhone naar iOS 13.5 (of hoger)

1. Kies: Instellingen2. Kies: Algemeen
3. Kies: Software-update
VIDEO - iOS 13.5 is Out! - What's New?


Nadat U uw iPhone heeft geupdate naar iOS 13.5 of hoger, kunt U
nu de 'Blootstelling aan COVID-19' benaderen in de iPhone.

Stap 2
Schakel de 'Blootstelling aan COVID-19' optie in of uit.
N.B. : Deze optie zal alleen werken indien er een geautoriseerde
app is geïnstalleerd die blootstellingsmeldingen kan versturen.
Wanneer de 'corona-app' beschikbaar is, dan kunt U deze downloaden en activeren.

De 'Blootstelling aan COVID-19' optie kunt U alsvolgt benaderen:

1. Kies: Instellingen2. Kies: Privacy
3. Kies: Gezondheid4. Kies: Blootstelling aan COVID-19
of:
1. Kies: Instellingen
2. Kies: Privacy
3. Kies: BlueTooth
4. Kies: Blootstelling aan COVID-19

De Corona optie 'Blootstelling aan COVID-19' op een Android Smartphone
LINK - Google - Het systeem voor meldingen over mogelijke blootstelling aan COVID-19 gebruiken op uw Android-telefoon
LINK - Google - Verbinding maken via bluetooth op je Android-apparaat
LINK - Google - De locatie-instellingen van uw Android-apparaat beheren
Meer informatie over Corona kunt U vinden op de navolgende link:
LINK - www.startnederland.nl/corona