Gerelateerd - iOS 14
Gerelateerd - iOS
Gerelateerd - iPad
Gerelateerd - iPhone
Gerelateerd - Wachtwoord vergeten

iPad geblokkeerd / iPhone geblokkeerd :
Apple :
LINK - Als u de toegangscode voor een iPad bent vergeten of als het apparaat is geblokkeerd
LINK - De iPhone geforceerd opnieuw opstarten
LINK - Als een iPhone, iPad of iPod touch niet kan worden ingeschakeld of is vastgelopen
LINK - Handleidingen
LINK - Als u uw iPhone, iPad of iPod touch niet kunt activeren na de installatie van iOS 9.3

Overige :
LINK - iPhone of iPad is geblokkeerd na foute of vergeten toegangscode
LINK - Toegang tot geblokkeerde iPhone krijgen: met deze stappen lukt het!
LINK - iPad geblokkeerd ! En nu ?
LINK - Toegangscode iPad kwijt; wat nu?
LINK - Pincode van iPhone of iPad vergeten, wat nu?
LINK - iPhone geblokkeerd? Deze 3 stappen kun je ondernemen
LINK - iPhone / iPad geblokkeerd na het invoeren van foutieve codes
LINK - Wachtwoord (pincode) van iPad vergeten
LINK - Een vergeten wachtwoord voor een iOS apparaat opnieuw instellen
LINK - Toegangscode iPad of iPhone verwijderen

iTunes downloaden :
LINK - De nieuwste versie van iTunes downloaden

Inloggen op de iCloud :
LINK - Inloggen op iCloud

Wissen / Als nieuw :
LINK - Een iOS-apparaat wissen en het als nieuw configureren of een reservekopie terugzetten
LINK - Alle inhoud en instellingen op een iPhone, iPad, iPod touch of Apple Watch wissen
LINK - Als Safari een blanco pagina weergeeft of wordt gestopt op een iPhone, iPad of iPod touch

Een reservekopie maken of terugzetten :
LINK - Een reservekopie maken van uw iPhone, iPad en iPod touch
LINK - Een reservekopie terugzetten op uw iPhone, iPad of iPod touch

iPad Pro geblokkeerd :
Uit de praktijk:
Probleem:
Een iPad Pro werd geblokkeerd, er was te vaak een foutieve code ingevoerd, daarna moet je 1 minuut
wachten, nogmaals een foutieve code en je moet 5 minuten wachten en nog een foutieve code en je
moet 15 minuten wachten. Hoe kom je nu die iPad Pro weer in?
Hieronder staat uitgelegd hoe ...

Oplossing:
1. Koppel de iPad Pro aan een PC of laptop met de kabel van de iPad of iPhone.
    Steek de USB aansluiting van de iPad of iPhone kabel in een vrije usb-poort van uw laptop of PC.
2. Op deze PC of Laptop dient iTunes geïnstalleerd te zijn.
    LINK - Download iTunes
3. Start iTunes op en werk iTunes eerst bij tot de nieuwste versie.
    Klik hiervoor in iTunes bovenaan in het menu op: Help en dan Zoeken naar updates
4. Sluit , indien U gebruik maakt van een laptop, bij voorkeur de laptop aan op het vaste stroomnetwerk.
5. Sluit, indien mogelijk de laptop aan de router via een vaste kabelverbinding en niet draadloos.
6. Een bedrade verbinding werk altijd stabieler en beter dan een draadloze verbinding!
7. U heeft straks uw Apple-ID nodig, welke op de iPad of iPhone gebruikt is. U dient uw Apple-ID inlognaam te
    weten en ook uw Apple-ID wachtwoord. Zoek deze op in uw gegevens.
8. Heeft U al het bovenstaande uitgevoerd dan kunnen we beginnen...
9. Druk met uw linker vinger op de home-knop op de iPad of iPhone en HOUD DEZE INGEDRUKT
    De home-knop zit in het midden onderaan op uw iPAD of iPhone.
10. Druk nu rechts bovenaan op de iPhone of iPad met uw rechter vinger op de AAN/UIT-knop en
    HOUD OOK DEZE KNOP INGEDRUKT, totdat de iPad of iPhone uitgaat.
11. HOUDT BEIDE KNOPPEN INGEDRUKT en laat ze NIET los.
12. Het scherm op uw iPad of iPhone wordt zwart en de iPad of iPhone start opnieuw op
13. Een zwart Apple logo verschijnt in een scherm met een lichte achtergrond.
14. HOUDE BEIDE KNOPPEN NOG STEEDS INGEDRUKT, GELIJKTIJDIG
15. Even later ziet U een zwart scherm met een iTunes logo en daaronder een witte kabel
16. Laat nu pas beide knoppen los
17. Kijk naar het iTunes programma op uw PC of laptop.
18. Hierin verschijnt een menu met de vraag of U de iPad of iPhone wilt Bijwerken of Herstellen
19. Gekozen voor de 1e optie : Bijwerken
20. iTunes begint nu met het downloaden van het iOS besturingssysteem van internet op de laptop.
21. iTune geeft een scherm weer met de melding dat het bezig is met het downloaden van de nieuwste iOS via internet,
    Je ziet alleen aan de lampjes op het notebook dat er blijkbaar iets gebeurt maar je ziet geen enkele
    balk of een vooruitgang waaruit blijkt dat er iets wordt gedownload. Je krijgt gewoon de indruk dat er een
    kwartier lang niets meer gebeurt. Uiteindelijk komt er een nieuwe melding dat het iOS gedownload
    is en wordt uitgepakt en wordt overgezet naar de iPad. Stap 20 en 21 hebben zeker 20 tot 25 min. geduurd!
22. In eerste instantie werd gekozen voor Bijwerken, in de hoop dat alle actuele informatie bewaard werd
    in de iPad pro. Diverse keren de stappen 9 t/m 21 hierboven uitgeprobeerd, zonder resultaat.
    De iPad Pro werd keer op keer NIET ontgrendeld en bleef telkens hardnekkig om de inlogcode vragen.
    M.a.w. het werkt in de praktijk allemaal NIET zoals gehoopt...
    Behoud van al uw gegevens? Forget it. Een zeer actuele backup van de data in de iCloud op de laptop
    was ook niet voorhanden. Na tallozen pogingen hebben we uiteindelijk het maar opgegeven. De acutele
    data op de iPad Pro was niet meer te redden. Diverse malen de procedure van Apple op internet uitgevoerd
    en de iPad Pro bleef steevast om de inlog-cijfercode vragen.
    Ook al kun je met je Apple-ID aantoonbaar maken dat je de eigenaar van je iPad bent, de
    herstelsoftware procedure zit zodanig in elkaar; je bent ook als eigenaar gewoonweg van je gegevens af,
    kortom U kunt van Apple zelfs als eigenaar het gewoon schudden met al uw actuele iPad-data.
    Mogelijk dat alleen een belletje naar Apple misschien nog redding kan brengen, eigenhandig blijkbaar niet.
20. Volgende truc...
21. Bovenstaande procedure 9 t/m 21 herhaald en nu gekozen voor de 2e optie: Herstellen
22. iOS werd opnieuw uitgepakt en overgezet naar de iPad, maar nu werd de iPad volledig hersteld naar
    zijn begintoestand en alle data en apps van de eigenaar waren verdwenen!
23. Vervolgens werd verzocht om met de Apple-ID in te loggen, behorende bij de iPad en daarna werd de
    mogelijkheid geboden om de reservekopie van de iPad vanaf de laptop terug te zetten naar de iPad.
24. Dit doet iOS keurig !
25. Een reeks aan vragen moest worden beantwoord, zoals dit ook dient te gebeuren bij een nieuwe iPad
    en uiteindelijk komt U weer op het beginscherm terecht van de iPad.
26. De gebuiker kan weer inloggen in de iPad Pro, zij het met de aanwezige gegevens van de laatst
    gemaakte kopie op de laptop. Alle recente data, foto's en films waren verdwenen en konden niet meer
    worden gered.
27. Advies: maak regelmatig van uw iPad en/of iPhone een kopie van al uw gegevens op uw PC of
    laptop en/of in de iCloud en bewaar uw inlog-pincode goed van uw iPad of iPhone en schrijf het
    ergens op.
28. Bent U uw inloggegevens kwijt dan is het bij Apple in de praktijk niet zondermeer gegarandeerd
    dat U al uw actuele gegevens zelf nog kunt redden en bent U wellicht aangewezen op de meest recente kopie
    welke U voorheen gemaakt heeft op uw PC, uw laptop of in de iCloud. Heeft U geen actuele kopie, neem
    dan contact op met Apple. Mogelijk hebben zij nog een goede suggestie...


Het beste advies !
1. Noteer de pincode van uw iPad / iPhone, schrijf het op en bewaar deze goed, op een veilige plek!
2. Noteer uw gegevens van uw Apple-ID, schrijf ze op en bewaar deze goed, op een veilige plek!
3. Maak regelmatig een backup van uw iPad en/of uw iPhone op uw computer of laptop, via iTunes, of
    maak een backup in de iCloud.

De praktijk: Heeft U een probleem met het inloggen op uw iPad of iPhone, dan is het bepaald niet uitgesloten
dat U werkelijk aangewezen bent op de meest recente backup welke U heeft gemaakt van uw apparaat,
via iTunes of in de iCloud. Daar zult U het mee moeten doen, bij iOS.


Een vraag ...
Waarom niet gewoon een Apple-ID invoeren, als alternatief voor een vergeten pincode, voor het
kunnen inloggen op een iPad of iPhone? Men kan in een Windows 10 PC toch ook inloggen met
een Microsoft Account, een pincode of een wachtwoord...