Gerelateerd - IP-Adres
Gerelateerd - Routers
Gerelateerd - Router passwords
Gerelateerd - Range-extenders

Een overzicht van standaard ip adressen van diverse merken routers.
Typ het ip-adres van uw merk router hieronder in, in de adresbalk van uw internet browser ( Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, I.E. 11, Safari, Opera of Vivaldi ) en U komt in het menu van uw router ...
Bent U ingelogd in uw router, dan kunt U daarin bijvoorbeeld het wachtwoord wijzigen van uw Wi-Fi.
Het verdient de aanbeveling om het standaard wachtwoord van uw router te wijzigen, zodat onbevoegden
zich geen toegang kunnen verschaffen tot uw router.

( LET OP: Onderstaande info zijn mogelijkheden welke U kunt proberen, het is geen garantie dat het ook in uw situatie geldt ! )
( Zit er op onderkant van de router een sticker met een wachtwoord, dan kunt U ook dit standaard wachtwoord proberen. )

Het IP-adres van uw router (thuis / werk ) :
Wat is het IP-adres van uw router?
Dit kunt U alsvolgt achterhalen in Windows 10 :

Methode 1 ( Windows 10 ) :

1. Klik met de rechter muisknop op de Start-knop.
2. Kies met de linker-muisknop uit het menu: Opdrachtprompt (Administrator ) of Windows PowerShell (Admin)
3. Typ in: ipconfig en druk daarna op de Enter-toets
4. Het IP-adres van uw router is het adres wat staat vermeld achter het woord: Default Gateway . . .
5. Het IP-adres van uw computer is het adres wat staat vermeld achter het woord: IPv4 Address . . .

Methode 2 :
Dit kunt ook U alsvolgt achterhalen in Windows 10 en andere Windows-versies :

1. Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + R
2. Typ in: cmd en druk daarna op de Enter-toets
3. U krijgt een zwart DOS-venster te zien
4. Typ in: msconfig en druk daarna op de Enter-toets
4. Het IP-adres van uw router is het adres wat staat vermeld achter het woord: Default Gateway . . .
5. Het IP-adres van uw computer is het adres wat staat vermeld achter het woord: IPv4 Address . . .


VIDEO - Hoe weet je wat het IP adres is van je router?
VIDEO - Hoe kom ik in mijn router?
VIDEO - IP adres van je router achterhalen

Wi-Fi Extenders
LINK - The 10 Best Wi-Fi Extenders of 2019

Router standaard wachtwoorden ...
LINK - List of all Default Router Usernames and Passwords
LINK - RouterPasswords
LINK - Router Passwords
LINK - Cisco Router Passwords
LINK - Default router password list
LINK - Router GateWay IPs and passwordsLINK - Meer, een overzicht van heel veel Router passwords, per merk router

Handmatig zoeken van het ip-adres van uw router ...
op een Windows computer
1. Druk op de toetscombinatie: Windows-toets + R
    Typ in: cmd en druk daarna op de Enter-toets
    De command-prompt of de powershell opent zich.
2. Typ de navolgende opdracht in: ipconfig
3. Achter het woord: Default Gateway staat het ip-adres vermeld van uw router.

op een Linux computer
1. Open de terminal Windows, druk op de toets-combinatie: Ctrl + Alt + t
2. Typ de navolgende opdracht in: ip route   of    grep default en druk daarna op de enter-toets
3. U krijgt nu het ip-adre te zien van uw router.

op een OSX computer
1. Open de OSX terminal: Finder - Application - Utilities - Terminal
    U kunt ook op: cmd + space drukken en intypen: terminal
2. Typ het volgende commando in: netstat  -nr    of   grep default en druk op de enter-toets
3. Het ip-adres van uw router wordt nu getoond.

Inloggen op uw router ...
DrayTek
LINK - DrayTek LAN IP-adres aanpassen
LINK - Why can't I access my Vigor Router?

KPN
LINK - KPN Experiabox v10
LINK - KPN Experiabox v9
LINK - KPN Experiabox v8
LINK - KPN Experiabox v7
LINK - KPN Experiabox v6
LINK - KPN Alle Experia Boxen ...
LINK - Informatie over het inloggen op de KPN Experia Box
LINK - Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem
LINK - KPN : wachtwoord router kwijt
LINK - KPN Experiabox wachtwoord vergeten? ( met wachtwoorden )
LINK - KPN Experiabox ZTE V9
LINK - KPN Experiabox V10
LINK - KPN Experiabox V11

ZIGGO
LINK - Wifi-modems van Ziggo
LINK - Handleiding Internet Modemrouter Type Ubee EVW3210

LINK - Symbol Default IP Address List

Router standaard wachtwoorden ...
LINK - RouterPasswords

Links ...
LINK - A List of Common Default Router IP Adresses
LINK - Default Router IP Address List
LINK - Router IP Address List
LINK - Comprehensive Default Router IP Address List
LINK - Router GateWay IPs for different brands