Gerelateerd - Netwerkverbindingen
Gerelateerd - Netwerkproblemen
Gerelateerd - Netwerkadapter (softwarematig) verwijderen
Gerelateerd - Netwerkdetectie
Gerelateerd - Onbekend netwerk

Netwerkprofiel: Van Openbaar netwerk naar Privé omschakelen
VIDEO - W10-0002 - Netwerk omschakelen van Openbaar naar Prive in Windows 10, Methode 1VIDEO - W10-0003, Netwerk omschakelen van Openbaar naar Prive in Windows 10, Methode 2LINK - Meer video's op Windowshelp.nl ...Netwerkprofiel: Van Openbaar netwerk naar Privé omschakelen
In Windows 10, versie 1709 en later, kunt U alsvolgt eenvoudig het netwerkprofiel wijzigen
van Openbaar Netwerk naar Privé :

Methode 1 :
1. Klik op de : Windows Start-knop, links onder op uw scherm
2. Klik op : Instellingen ( = Tandwieltje )
3. Klik op : Netwerk en Internet
4a. ( Vanaf Windows 10 versie 2004 ) : Klik in het rechter menu op de knop: Eigenschappen
4b. ( Windows 10 versie 1909 en ouder ) : Klik in het midden-menu op de tekst : Verbindingseigenschappen wijzigen
5. Klik in het onderdeel: Netwerkprofiel aan : Privé

Methode 2 :
1. Kijk rechts onderaan op uw beeldscherm naar de taakbalk ...
- Bij een PC met een vaste internet-verbinding ziet U daar een Monitor pictogram- Bij een laptop ziet U een Wi-Fi pictogram met gebogen lijnen.2. Klik met de rechter muisknop op dit pictogram hierboven
3. Kies uit het menu: Netwerk- en internetinstellingen opnenen4a. ( Vanaf Windows 10 versie 2004 ) : Klik in het rechter menu op de knop: Eigenschappen4b. ( Windows 10 versie 1909 en ouder ) : Klik in het midden-menu op de tekst : Verbindingseigenschappen wijzigen
5. Klik in het onderdeel: Netwerkprofiel aan : PrivéOpenbaar netwerk :
In een modus voor openbare netwerken is uw pc niet zichtbaar voor andere pc's en apparaten in
het netwerk, waardoor uw pc mogelijk veiliger is. Als uw pc echter deel uitmaakt van een thuisgroep
of wordt gebruikt voor het delen van bestanden of een printer, moet u zorgen dat uw pc weer zichtbaar is.
Dit kunt U alsvolgt doen, bij gebruik van een laptop of Wi-Fi verbinding :

1. Klik op de: Windows Start-knop, links onder op uw scherm
2. Klik op: Instellingen ( = Tandwieltje )
3. Klik op: Netwerk en Internet
4. Op het scherm: Wi-Fi kiest U: Bekende netwerken beheren
5. Kies de netwerkverbinding die U wilt wijzigen
6. Kies: Eigenschappen
7. Schakel in: Deze pc kan worden gevonden


Microsoft : Van Openbaar Netwerk naar Particulier Netwerk ( en omgekeerd ) :
in Windows 10 :
LINK - Een bestaand openbaar netwerk aanpassen naar lokaal netwerk ( Windows 10 )
LINK - Netwerk wijzigen in W10 ( van Openbaar naar Particulier )
LINK - netwerk wijzigen in W10
LINK - Een bestaand openbaar netwerk aanpassen naar lokaal netwerk
LINK - Windows 10 particulier netwerk en openbaar netwerk
LINK - Netwerklocatie veranderen en thuisnetwerk maken
LINK - Particulier netwerk problemen
LINK - Particulier Netwerk wijzigen in Thuisnetwerk in Windows 10
LINK - Netwerklocatie veranderen en thuisnetwerk maken
LINK - Any Way To change Network from Public To Private In Windows 10 Preview?


Microsoft : Netwerkverbindingsproblemen oplossen
LINK - Problemen met netwerkverbindingen in Windows 10 oplossen


Van Openbaar Netwerk naar Particulier Netwerk
Windows 7
Uit de praktijk :
Probleem :
A. Uw computer thuis kan wel het internet op maar is verbonden met een Openbaar netwerk i.p.v. een Particulier netwerk.
N.B. : Verbinding maken met een Thuisgroep bestaat inmiddels niet meer in Windows 10 en is verwijderd uit Windows 10.

Mogelijke snelle oplossing :
1. Rechts onderaan op de taakbalk ziet U een afbeelding van een Monitor met links aan de monitor een klein kabeltje
2. Klik met de rechter muisknop op de Monitor-afbeelding
3. Kies uit het menu: Netwerkcentrum openen
4. Aan de linkerzijde ziet U onderaan in het menu de keuze: Thuisgroep
5. Klik met de linker muisknop op het woord: Thuisgroep
6. Klik op de keuze: Probleemoplosser Thuisgroep starten
7. Klik op: Netwerkproblemen oplossen
8. Volg de aanwijzingen
9. De probleemoplosser zal proberen om uw netwerk om te schakelen van Openbaar netwerk naar Particulier netwerk
   Mogelijk zal Windows aangeven dat uw netwerkprobleem niet opgelost kan worden, maar Windows zal aan het einde
   wel constateren dat uw computer niet verbonden is met een Particulier netwerk en U een voorstel doen om dit
   probleem voor U op te lossen en uw netwerk omschakelen van Openbaar naar Particulier.


Probleem:
B. U kunt thuis niet meer het internet op en U kunt thuis mogelijk ook niet meer printen naar een netwerkprinter.
Mogelijke oorzaak 1 :
Uw computer is opeens verbonden met een Openbaar netwerk omdat uw vaste netwerkkaartstekker ( = RJ45-kabel )
niet goed is verbonden met uw netwerkkaart. Controleer of de netwerkkaartstekker goed is verbonden
met uw computer. Kijk aan de achterkant van uw computer. Wanneer U de netwerkkaartstekker in de computer
steekt, dan dient U een soort van klik te horen/voelen.
LINK - Fotos van een netwerkkaartstekker / RJ45 netwerkkabel

Mogelijke oorzaak 2 :
Uw computer is in uw netwerk thuis verbonden met een Openbaar-netwerk en NIET met een Particulier-netwerk
Uw computer dient thuis te verbonden zijn met een Particulier netwerk en NIET met een Openbaar netwerk,
daarom kunt U thuis mogelijk niet meer het internet op.

Mogelijke oorzaak 3 :
Het probleem zit niet in uw computer, maar in het feit dat uw computer eenvoudigweg geen
internet-signaal ontvangt en geen goed contact kan maken met de router bij uw thuis.
Trek de netwerkkabel achter uit uw computer en sluit deze netwerkkabel tijdelijk aan op een (andere) laptop
en controleer of U nu wel internet heeft. Heeft U op de (andere) laptop ook geen internet, dan
hoeft U het probleem ook niet meer verder te zoeken in uw computer/laptop, maar in de kabelverbinding
naar de router toe of in de router. Mogelijk ligt het probleem buiten de router of bij uw internet-provider.

Heeft uw laptop wel via de kabel verbinding met internet, dan ligt het probleem in uw pc.
Sluit de laptop tijdelijk direkt aan op de router met een korte netwerkkabel en test of U nu wel internet heeft.
De router heeft vaak aan de achterkant 4 gele of blauwe aansluitingen, dit is een ingebouwde switch.
Prik de netwerkkabel in 1 van de 4 nog vrije netwerkaansluitingen.
Uit de praktijk meegemaakt dat 1 van de 8 aansluitingen in de netwerkkabel geen goed contact maakte
en een zwak signaal aangaf op de kabeltester. De netwerk-kabel vervangen en alle openbare netwerk-
/internet-problemen waren voorbij en de computer had direkt weer verbinding met een particulier netwerk.
Het gebeurt zéér zelden, maar in dit geval lag het probleem in de netwerkkabel.

Controle:
U kunt alsvolgt controleren of U thuis bent verbonden met een Particulier of een Openbaar netwerk...
1. Links onder op uw beeldscherm ziet U een Vergrootglas, rechts naast de Windows Start-knop.
2. Klik op het Vergrootglas ( = zoeken in Windows ) en typ in: Configuratiescherm
3. Kies bovenaan uit het menu: Configuratiescherm
4a. Kies: Netwerk en internet en daarna: Netwerkcentrum
4b. of Kies: Netwerkcentrum uit het menu
5. Bij de afdeling: De actieve netwerken weergeven staat vermeld of uw computer is verbonden met een
    Particulier netwerk of met een Openbaar netwerk

Mogelijke oplossing 1 :
1. Zorg dat U verbonden bent met het netwerk dat U wilt veranderen.
2. Klik op het vergrootglas: Zoeken in Windows, rechts naast de Start-knop, links onderaan op uw taakbalk in Windows 10
3. Typ onderaan in het vak: Zoeken in Windows het volgende in: thuisgroep ( of homegroup ) en druk op de enter-toets
4. U krijgt nu een menu te zien met als titel: Delen met andere thuiscomputers
     Er zijn nu 3 mogelijkheden...
5a. Klik in dit menu op: Andere netwerklocatie ( dit is de blauwe tekst , in het vlak met aan de linker zijde een gele balk )
      Vervolgens krijgt U aan de rechterzijde van het scherm het menu: Netwerk ( in een groot blauw vlak )
      Kies in dit menu onderaan de keuze: Ja , dan kan uw computer gevonden worden door andere apparaten in
      uw particuliere netwerk
5b. Of klik op Probleemoplosser Thuisgroep starten en volg de aanwijzingen.
5c. Lukt het via methode 5a of 5b nog niet om het netwerk om te zetten van Openbaar netwerk naar Particulier netwerk
      probeer dan de menukeuze: Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen... en klik in het volgende scherm bij de
      afdeling: Particulier netwerk de keuze aan: Verbindingen met de thuisgroep door Windows laten beheren aan

Mogelijke oplossing 2 :
Voer systeemherstel uit in Windows 10.
Via systeemherstel kunt U de toestand van Windows terugzetten naar een tijdstip in het verleden
toen U deze problemen nog niet had. Maak een herstelpunt van nu en voer vervolgens systeemherstel uit.
Voor meer informatie over het uitvoeren van systeemherstel, zie de link hieronder.
LINK - Systeemherstel

Controle:
6a. Rechts onderaan op uw taakbalk ziet U een kleine pc-monitor icoontje staan ( = Netwerk .. Internettoegang ) ...
6b. of U ziet een icoontje staan van de draadloze netwerkverbinding ( met 3 streepjes ).
      Klik hier met de rechter-muisknop op.
      Klik daarna met de linker-muisknop op: Netwerkcentrum openen
      Onder het kopje: De actieve netwerken weergeven ziet U nu staan dat U verbonden bent met een Particulier netwerk
      of dat uw computer mogelijk nog steeds is verbonden met een Openbaar netwerk

Via de bovenstaande methode is de kans groot dat het U zal lukken om uw netwerk om te schakelen van Openbaar naar Particulier.

7. Bent U verbonden met een particulier netwerk, herstart dan de PC en controleer of U daarna weer het internet op kunt.

Lukt het nog niet om op internet te komen, doe dan het volgende:

8. Klik met de rechter-muisknop op de Start-knop van Windows
9. Kies uit het menu: Opdrachtprompt ( Administrator ) of kies: PowerShell ( admin )
10. U komt nu in een zwart of blauw scherm terecht
11. Typ hierin de 2 navolgende commando's in en druk na elke regel op de Enter-toets:

ipconfig/release
ipconfig/renew

Controleer hierna of U weer het internet op kunt.

12. Lukt het nog niet om op internet te komen, probeer dan het volgende in Windows 10:
Klik achtereenvolgens met uw linker-muisknop op:
a. De Windows Start-knop, link onderaan op de taakbalk
b. Instellingen ( = het tandwieltje )
c. Netwerk en Internet
d. Aan de linkerkant, klik op: Ethernet
e. Klik bovenaan aan de rechter zijde op: Netwerk ... en daaronder: Verbonden
f. Zet de schuifregelaar op: Aan , bovenaan bij de afdeling: Deze pc kan worden gevonden


Van Openbaar Netwerk naar Particulier Netwerk ( en omgekeerd ) :
Windows 10 :
LINK - Een bestaand openbaar netwerk aanpassen naar lokaal netwerk ( Windows 10 )
LINK - Netwerk wijzigen in W10 ( van Openbaar naar Particulier )
LINK - netwerk wijzigen in W10
LINK - Een bestaand openbaarnetwerk aanpassen naar lokaal netwerk
LINK - Windows 10 particulier netwerk en openbaar netwerk
LINK - How to change Windows 10 network location from Public to Private ( Engels )
LINK - Netwerklocatie veranderen en thuisnetwerk maken
LINK - Particulier netwerk problemen
LINK - Hoe verander ik Openbaar netwerk in Thuisnetwerk?
LINK - Particulier Netwerk wijzigen in Thuisnetwerk in Windows 10
LINK - Any Way To change Network from Public To Private In Windows 10 Preview?
LINK - Windows 10 laat alle netwerken als openbaar zien

LINK - How to change Windows 10 network location from Public to Private
LINK - How to Set Network Location to be Public or Private in Windows 10
LINK - How to change the Windows 10 network type from Public to Private

LINK - Hoe wijzig ik particulier netwerk in openbaar netwerk in Windows 10
LINK - (Windows 10) Problemen met verbinden openbaar wifi netwerk


Windows 8.x :
LINK - Netwerk openbaar veranderen naar particulier win 8.1
LINK - Can't change network type in Windows 8


Windows 7 :
LINK - Thuisnetwerk instellen
LINK - Netwerkverbindingen in Windows 7 blijven in de openbare modus
LINK - Thuisnetwerk instellen


Uw netwerk opnieuw instellen in Windows 10 :
Als U het netwerk opnieuw wilt instellen, moet Windows 10 versie 1607 of hoger op uw pc staan.
Om dit te controleren, klik op: Windows Startknop - Instellingen (= Tandwieltje ) - Systeem - Info.

Uw netwerk opnieuw instellen in Windows 10, klik op:
1. Klik op de knop Start
2. Kies instellingen ( Tandwieltje )
3. Kies uit het menu: Netwerk en Internet
4. Kies aan de linker zijde uit het menu de optie: Status
5. Kies aan de rechter zijde onderaan: Netwerk opnieuw instellen

Na het gebruik van de functie voor het opnieuw instellen van het netwerk, moet U andere netwerksoftware
mogelijk opnieuw installeren en configureren, zoals VPN-clientsoftware of virtuele Hyper-V-switches
(als u deze of andere netwerkvirtualisatiesoftware gebruikt).

Voor meer info, zie:
LINK - Microsoft: Problemen met netwerkverbindingen in Windows 10 oplossen


Onbekend netwerk :
Een snelle turbo oplossing ...
LINK - Netwerkkaart (softwarematig) verwijderen