Gerelateerd - Foutcode: 0xc0000142
Gerelateerd - Outlook menu
Gerelateerd - Outlook problemen oplossen
Gerelateerd - Outlook gegevensbestanden ( o.a. herstellen )
Gerelateerd - Outlook .pst bestandsreparatie m.b.v. scanpst.exe
Gerelateerd - Scanpst.exe locatie
Gerelateerd - Office schakelopties / opdrachtregelopties / opdrachtregelparameters
Gerelateerd - Microsoft Office herstellen
Gerelateerd - Het besturingssysteem heeft niet de juiste configuratie ...
Gerelateerd - Een MS-Office toepassing opstarten in veilige modus
Gerelateerd - Invoegtoepassingen in MS-Office in- of uitschakelen
Gerelateerd - Kan Outlook niet starten; te weinig geheugen of systeembronnen
Gerelateerd - MS-Office menu
Gerelateerd - Microsoft Office traag
Gerelateerd - TeamViewer Meeting Add-In in- of uitschakelen in MS Outlook
Gerelateerd - Outlook profiel
Gerelateerd - Systeembronnen


Ter info: Alle blauwe links op deze webpagina & ook de gehele website, zijn altijd links naar Microsoft

Mircosoft Outlook start niet ...
LINK - Microsoft: Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht ...

Wanneer het programma Microsoft Outlook helemaal niet wil opstarten
of niet opstart maar met een foutcode komt, dan kan het volgende aan de hand zijn:
Hieronder volgt eerst een samenvatting van mogelijke oorzaken waarom Microsoft Outlook niet
opgestart kan worden en verder naar onderen wordt daarna uitgelegd hoe U het betreffende
probleem kunt oplossen.

Samengevat:

Oorzaak 1
Het programma: Microsoft Outlook zelf is defect.
Oplossing 1
- De Microsoft Outlook Toepassing ( het programma zelf ) is defect.
- In dit geval dient U Microsoft Office te herstellen ( via de snelle methode ).
  Dit herstellen duurt maar een paar minuten. Mogelijk start Microsoft Outlook
  daarna weer normaal op. Hoe U dit kunt doen, wordt verder naar onderen op
  deze pagina in afbeeldingen uitgelegd.


Oorzaak 2
- Een Microsoft Outlook ( .pst of .ost ) databestand is defect ( van 1 of meer e-mail adressen ).
Oplossing 2
Een Microsoft Outlook databestand, een zgn. uwemailadres.pst of outlook.pst
of uwemailadres.ost of outlook.ost bestand kan defect zijn.
In dit geval dient u het betreffende .pst of .ost bestand te repareren
Dit repareren, dat kunt U eenvoudig en snel doen m.b.v. het programma: Scanpst.exe
Dit programma wordt standaard met Microsoft Office meegeleverd.
Lees verder naar onderen, op deze pagina, hoe U dit kunt doen.


Oorzaak 3
- Een Microsoft Office invoegtoepassing verhindert het opstarten van Microsoft Outlook.
  Een invoegtoepassing is een niet direkt noodzakelijk extra tool/programma dat direkt bij
  het opstarten van Microsoft Outlook tevens wordt opgestart. Indien een dergelijk programma
  niet naar behoren functioneert, dan kan dit het opstarten van Microsoft Outlook
  blokkeren of extra vertragen. Invoegtoepassingen kunt U handmatig met een vinkje
  in- of uitschakelen in Microsoft Outlook zelf.
Oplossing 3
- Start Microsoft Office op in veilige modus
- Schakel 1, meer of alle invoegtoepassingen uit.
- Microsoft Office kan ook prima opstarten zonder 1 enkele invoegtoepassing!
- Hoe minder invoegtoepassingen zijn ingeschakeld, hoe sneller Microsoft Outlook start.
- Advies: Invoegtoepassingen welke niet van Microsoft zelf zijn: Zo veel mogelijk uitschakelen!
- Probeer of Microsoft Outlook nu wel opstart.


Oorzaak 4
- Uw Microsoft Outlook Profiel is beschadigd.
- Uw Outlook Profiel kan beschadigd zijn. Dit komt niet vaak voor.
Oplossing 4
- U dient een nieuw Microsoft Office Profiel aan te maken
- Daarna dient U alle e-mail adressen opnieuw aan te maken
- Daarna dient U alle Outlook .pst bestanden te importeren
  in de nieuwe databestanden, binnen het nieuwe profiel, bij
  gebruik van POP, of alle e-mails opnieuw te downloaden, bij gebruik van IMAP.


Oorzaak 5
- Uw heeft ( per ongeluk ) uw Microsoft Outlook databestand verwijderd of
  verplaatst naar een andere map.
Oplossing 5
- of dit betreffende verwijderde bestand zoeken in de prullenbak en uit de
  prullenbak terugzetten via de rechter muisknop
- of dit bestand zoeken op de lokale schijf, mogelijk bevindt zich dit
  databestand nu in een andere map. Terug kopiëren en plakken.Uitwerkingen van de oplossingen hierboven ...
Hieronder worden de punten hierboven uitgewerkt.

Oplossing 1
Microsoft Office is defect
Wanneer U Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft Outlook helemaal niet meer
kunt opstarten, of het duurt erg lang voordat het programma eindelijk eens een keer
opstart, dan kunt U het beste even ervoor kiezen om Microsoft Office eventjes Snel
te herstellen.

( NB.: Als Microsoft Outlook heel traag opstart, voer dan ook even Oplossing 3 hieronder uit ! )

Microsoft Office snel herstellen kunt U alsvolgt doen in Windows 10 :

- Klik met de linker muisknop op de WIndows 10 start-knop
- Kies uit het menu: Instellingen ( = Het tandwieltje )
- Kies daarna uit het menu: Apps
- Klik in het linker menu op: Apps en onderdelen
- Kijk nu in het middenmenu...
- Zoek in het middenmenu, in de lijst naar: Microsoft Office 20xx
- Klik met de linker muisknop 1 x op Microsoft Office 20xx
- Kies: Wijzigen- Kies de optie: Snel herstellenDit kan een paar minuten duren, kijk of Microsoft Outlook nu weer wil opstarten...

Voor meer informatie en uitleg in afbeeldingen, hoe U Microsoft Office kunt
herstellen, zie de link hieronder:

LINK - MS Office herstellen ( Uitleg in afbeeldingen )


Oplossing 2
Een Outlook .pst of .ost databestand is mogelijk defect, van 1 of meer e-mailadressen
Wanneer een Microsoft Outlook .pst of .ost databestand defect of beschadigd is, van 1 of meer
e-mailadressen, dan kan zich dit alsvolgt uiten:

- U krijgt een foutmelding bij het opstarten van Microsoft Outlook, dat een set mappen niet
  geopend kan worden.
- Outlook opent/start helemaal niet en er lijkt niets te gebeuren.
- U klikt met de rechter muisknop op het pictogram van Microsoft Outlook en kiest: Uitvoeren
  als Administrator
en er gebeurt nog niets, Outlook start eenvoudigweg niet.
- Outlook opent/start heel traag op en er lijkt in eerste instantie helemaal niets te gebeuren.

De oplossing is om in dit geval uw Microsoft Outlook databestand of databestanden te repareren
m.b.v. het bij Microsoft Office meegeleverde programma: Scanpst.exe
Om uw Microsoft Outlook databestand te kunnen repareren dient U te weten:

1. De map waarin zich het programma: Scanpst.exe bevindt op uw lokale
schijfstation, deze locatie verschilt per Microsoft Office-versie.
Zie de link hieronder voor de locatie van ScanPST.exe op uw lokale shijf.

LINK - Scanpst.exe locatie

2. De map waarin zich uw Microsoft Outlook .pst of .ost data-bestand(en) bevindt/bevinden op uw lokale schijfstation.
Meestal, bij de moderne versies van Microsoft Office, is dit in de map:

C:\Users\uwgebruikersnaam\Documenten\Outlook-bestanden

of bij de wat oudere versie van Microsoft Office de verborgen map:

C:\Users\uwgebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Hoe U verborgen mappen zichtbaar kunt maken in Windows 10, dat kunt
U nalezen in de link hieronder:

LINK - Verborgen bestanden zichtbaar maken in Windows 10

maar het kan ook een andere locatie zijn.
Zie de links hieronder voor meer informatie over het repareren van Microsoft Outlook .pst en .ost
email data-bestanden m.b.v. het programma: Scanpst.exe
Scanpst.exe is niet een bestand dat U ergens van internet dient te downloaden,
maar een klein programma wat standaard bij Microsoft Office wordt meegeleverd.
De locatie waar zich dit programma bevindt, hangt af van welke versie van
Microsoft Office U heeft.
U kunt het alsvolgt snel vinden:

1. Druk op de Toetscombinatie: WindowsToets + E
2. U bent nu in de WIndows Verkenner...
3. Typ rechts boven in het zoekvlak in: scanpst

LINK - Scanpst.exe locatie
LINK - Outlook, locatie van de gegevensbestanden
LINK - Outlook .pst bestandsreparatie m.b.v. scanpst.exe
LINK - Outlook gegevensbestanden menu
VIDEO - Repair Corrupt Outlook PST files with Inbox Repair ToolOplossing 3
Een Microsoft Office invoegtoepassing verhindert het opstarten van Microsoft Outlook.
Invoegtoepassingen zijn extra aanvullingen op de standaard mogelijkheden van Microsoft Outlook.
Een invoegtoepassing is in feite een niet noodzakelijke extra uitbreiding, een extra hulpprogramma.
Microsoft Outlook kan prima opstarten zonder invoegtoepassingen. Wanneer een invoegtoepassing niet
naar behoren werkt, dan kan dit er toe leiden dan daardoor Microsoft Outlook (veel) trager opstart dan
normaal of zelfs helemaal niet meer opstart.
U kunt proberen om Microsoft Outlook op starten in 'Veilig Modus' en daarna de invoegtoepassingen
uit te schakelen. Mogelijk dat daarna Microsoft Outlook wel normaal opstart.
In de links hieronder wordt uitgelegd hoe U Microsoft Office kunt opstarten in veilige modus en
hoe U Microsoft Office invoegtoepassingen kunt uitschakelen.

De Turbomethode is:
Stap 1 :
Methode 1 :
- Herstart de computer...
- Links onder op uw bureaublad ziet U de Windows 10 Start-knop
- Klik met de rechter-muisknop op de Windows 10 Start-knop
- Kies uit het menu: Uitvoeren
- Typ in: outlook.exe  /safe
- Klik daarna op de knop: OK
- Ga nu hieronder verder bij Stap 2

Methode 2 :
- Herstart de computer...
- Houdt de Ctrl-toets ingedrukt en dubbel-klik daarna met de linker-muisknop
  op het Microsoft Outlook pictogram, op uw bureaublad.

- Klik daarna op: Ja om Microsoft Outlook op te starten in: Veilige modus.
- Kies het huidige Outlook-profiel
- Microsoft Outlook start nu mogelijk op.

Stap 2:
- Doe in Microsoft Outlook nu het volgende:
- Klik links bovenaan op: Bestand
- Klik links in het menu onderaan op: Opties
- Klik in het linker menu op: Invoegtoepassingen
- Ga in het middenmenu naar onderen, naar het onderdeel: Beheren:
- Selecteer de keuze: COM-invoegtoepassingen
- Klik daarna op: Start...
- Vink alles uit
- Klik daarna op: OK
- Sluit Microsoft Outlook af
- Start Microsoft Outlook daarna normaal op.

Voor meer informatie en uitleg in afbeeldingen over het opstarten van Microsoft Outlook
in Veilige modus en het verwijderen van Invoegtoepassingen, zie de 2 links hieronder.

LINK - Office schakelopties / opdrachtregelopties / opdrachtregelparameters
LINK - Een MS-Office toepassing opstarten in veilige modus ( bijv. MS Outlook )
LINK - MS Outlook Invoegtoepassingen in- of uitschakelen
LINK - Invoegtoepassingen


Wil Microsoft Outlook nu nog niet opstarten, dan is mogelijk dat uw Microsoft Outlook
databestand is beschadigd, ga in dat geval verder naar punt 3 hieronder.
Oplossing 4
Uw Microsoft Outlook Profiel is beschadigd.
Zie de link hieronder voor informatie over Microsoft Outlook profielen.
Een nieuw Microsoft Outlook-profiel aanmaken is heel eenvoudig.
Wanneer een Outlook profiel beschadigd is, dan maakt U een nieuw
Outlook-profielnaam aan, bijvoorbeeld: Outlook2 en daarna
dient U uw e-mail adressen opnieuw invoeren een aanmaken en de
bestaande Outlook-gegevensbestanden opnieuw gebruiken.
Maakt U een nieuw Outlook-profielnaam aan, dan dient U dus daarna
ook alle E-mail adressen opnieuw aan te maken, binnen het nieuwe Outlook
profiel.
BELANGRIJK: Verwijder NOOIT een bestaand Microsoft Outlook profiel !
Maak een nieuw profiel aan, onder een nieuwe profielnaam, naast het
oude profiel, zodat U altijd weer (tijdelijk) terug kunt keren naar het
oude profiel.
Een Microsoft Outlook Profiel is een Verzamelnaam, bijvoorbeeld
de naam: Outlook of Outlook2 of Outlookpop of Outlookimap
( die naam mag U zelf bedenken ), en deze naam bevat een verzameling
van 1 of meerdere:

- e-mail accounts
- bijbehorende gegevensbestanden met daarin alle e-mails
- en instellingen, waar deze gegevensbestanden worden opgeslagen

U kunt dus meerdere profielen aanmaken ( = meerdere groepen met mailadressen )
en U kunt ook wisselen/schakelen tussen deze profielen ( oude en nieuwe profiel )
Maakt U een nieuw profielnaam aan, naast een reeds bestaande profielnaam, dan
begint U als het ware met een schone lei:
( Bijvoorbeeld: Oude profielnaam = outlook, nieuwe profielnaam = outlook2 )

- U maakt alle e-mail accounts opnieuw aan
- Daarna:
of: U importeert alle POP .pst gegevensbestanden ( per e-mailadres ) uit het oude profiel, in het nieuwe profiel
of: U download alle e-mails opnieuw bij uw provider, in geval van IMAP, in het nieuwe profiel.

Voor meer info, zie de link hieronder.

LINK - Outlook profiel - E-mail Profielen


Oplossing 5
Uw heeft ( per ongeluk ) uw Microsoft Outlook databestand verwijderd of verplaatst naar een andere map.
Wanneer U per ongeluk uw Microsoft Outlook .pst of .ost databestand, met daarin
al uw e-mail gegevens ( van 1 e-mail-account ) heeft verwijderd, doe dan het volgende:
- Open Uw Prullenbak
- Zoek naar uw Microsoft Outlook databestand
- Klik met de rechter muisknop uw het bestand
- Kies de menuoptie: Terugzetten
Mogelijk heeft U hiermee uw Microsoft Outlook databestand weer terug, op de orginele locatie.

Indien U uw Microsoft Outlook databestand heeft verplaatst naar een ander map, dan dient
U dit bestand te gaan zoeken op uw schijfstation. Zoek op een bestand dat eindigt op de
bestands-extentie: .pst ( bij gebruik van een POP-mail adres ) of op .ost bij gebruik van IMAP.
In de link hieronder kunt U nalezen hoe U bestands-extenties zichtbaar maakt in Windows 10.Oplossing 6: herstellen navigatievenster in Microsoft Outlook
Het linker navigatievenster in Microsoft Outlook kunt U desgewenst ook
herstellen, mocht dit nodig zijn. Alle gemaakte wijzigingen worden hiermee
ongedaan gemaakt.
Dit kunt U alsvolgt doen:

1. Helemaal links onderaan op uw bureaublad ziet U de Windows 10 Start-knop
2. Klik met de rechter-muisknop op de Windows 10 Start-knop.
3. Kies uit het menu: Uitvoeren
4. Typ nu in:

outlook.exe  /resetnavpane

5. Klik daarna op de knop: OK

Microsoft Outlook wordt nu opgestart en alle wijzigingen in het
linker navigatie-gedeelte worden hiermee ongedaan gemaakt
en hersteld.Outlook 365 start niet op en komt bij het opstarten alleen met een wit leeg vlak
Uit de praktijk
Probleem
We hebben een laptop met Microsoft Office 365. Outlook 365 start
niet meer op en komt daarvan in de plaats met een wit vierkant vlak,
midden op het scherm. Dat was het. Microsoft Outlook 365 start niet op.


Oplossing
- Oplossing 1 hierboven toegepast: Office herstellen.
- Resultaat: Microsoft Outlook 365 start daarna nog niet op.

-Oplossing 2 hierboven toegepast: De Outlook IMAP .ost bestanden gerepareed
  met het programma: ScanPST.exe
- Resultaat: Fouten gevonden door ScanPST.exe in de .ost bestanden
  en ScanPST.exe repareert de fouten.
- Daarna starte Outlook 365 nog steeds niet op.

- De laptop opnieuw opgestart

- Oplossing 3 hierboven toegepast en Microsoft Outlook 365 opgestart
  in veilige modus. via: outlook.exe /safe
- Microsoft Outlook startte daarna wel op.
- Daarna alle invoegtoepassingen uitgeschakeld welke niet van
  Microsoft waren.
- Outlook 365 daarna afgesloten en opnieuw gestart. MS-Outlook 365 start normaal op.
- Probleem opgelost.Welke versie van Outlook heb ik? :
LINK - Welke versie van Outlook heb ik?


Microsoft Outlook start niet
Microsoft :
LINK - Outlook openen in de veilige modus
LINK - Problemen met E-mail en agenda oplossen
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Support Microsoft : Zoeken naar: Outlook Start Niet
LINK - Actief onderzoek naar Outlook loopt vast bij opstarten ( 15 juli 2020 )


Microsoft Outlook start niet op, U krijgt foutcode: 0xc0000142 :
Microsoft Outlook start niet op en U krijgt Foutcode: 0xc0000142
Deze foutcode betekent zovaal asl: U dien Micorosft Office te herstellen.
Kies dan wel de methode: Snel herstellen
Voor een mogelijke oplossing, zie de link hieronder:
( Deze oplossing was in de praktijk een werkende oplossing )

LINK - Foutcode: 0xc0000142
LINK - MS Office herstellen ( Uitleg in afbeeldingen )
LINK - MS Office herstellen ( Links naar Microsoft )
LINK - Howto-outlook.com - Outlook doesn't start, crashes or shows Not Responding


Outlook voor Microsoft 365 :
Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht
          'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.'

LINK - Outlook reageert niet, loopt vast bij ' bezig met verwerken ', werkt niet meer of wordt geblokkeerd
LINK - Outlook wordt niet geopend of blijft hangen bij het laden van het profiel
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook voor pc
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Outlook start niet; Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie ...
LINK - Outlook loopt vast of reageert niet meer wanneer deze worden gebruikt in Office 365
LINK - Zoeken: Outlook 365 imap werkt niet goed
LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Prestatieproblemen in Outlook oplossen
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Mijn berichten worden niet verzonden
LINK - Vergadernotities voor OneNote werkt niet meer
LINK - Fout: De toepassing kan niet worden gestart omdat AppVIsvSubsystems32.dll ontbreekt op uw computer
LINK - Setup kan niet worden voortgezet omdat Outlook niet is geconfigureerd met een standaard-profiel
LINK - Problemen met zoeken in Outlook oplossen
LINK - Een Office-programma automatisch starten wanneer u de computer aanzet
LINK - Geopende Office-apps in de veilige modus op een pc met Windows
LINK - Een invoegtoepassing inschakelen in Outlook voor Windows
LINK - Een profiel verwijderen
LINK - Er is iets misgegaan en Outlook kan uw account niet instellen
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten
LINK - Ik krijg het foutbericht 'is gestopt' wanneer ik Office-toepassingen op mijn PC start
LINK - Problemen oplossen door het opnieuw opbouwen van de Direct zoeken-catalogus
LINK - Outlook kon de fout met het werkbestand niet maken wanneer u Outlook start

Microsoft Answers :
LINK - Outlook start niet meer op


Microsoft 365-beheerder :
Microsoft Support :
LINK - Problemen oplossen bij het importeren van een PST-bestand van Outlook
LINK - Outlook loopt vast als op de knop Handtekening wordt geklikt
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten


Microsoft 365 Apps for enterprise :
LINK - Problemen met Outlook-verbindingen oplossen door te upgraden naar de nieuwste versie


Outlook for Mac for Office 365 :
LINK - Het bestand kan niet worden geopend in Outlook omdat het niet is gekoppeld aan de standaard identiteits fout.


Outlook 2019 :
Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht
          'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.'

LINK - Outlook reageert niet, loopt vast bij ' bezig met verwerken ', werkt niet meer of wordt geblokkeerd
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook voor pc
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Outlook start niet; Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie ...
LINK - Outlook loopt vast of reageert niet meer wanneer deze worden gebruikt in Office 365
LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Prestatieproblemen in Outlook oplossen
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Mijn berichten worden niet verzonden
LINK - Fout: De toepassing kan niet worden gestart omdat AppVIsvSubsystems32.dll ontbreekt op uw computer
LINK - Setup kan niet worden voortgezet omdat Outlook niet is geconfigureerd met een standaard-profiel
LINK - Problemen met Outlook-verbindingen oplossen door te upgraden naar de nieuwste versie
LINK - Problemen met zoeken in Outlook oplossen
LINK - Een Office-programma automatisch starten wanneer u de computer aanzet
LINK - Geopende Office-apps in de veilige modus op een pc met Windows
LINK - Een invoegtoepassing inschakelen in Outlook voor Windows
LINK - Een profiel verwijderen
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten
LINK - Ik krijg het foutbericht 'is gestopt' wanneer ik Office-toepassingen op mijn PC start
LINK - Problemen oplossen door het opnieuw opbouwen van de Direct zoeken-catalogus
LINK - Outlook kon de fout met het werkbestand niet maken wanneer u Outlook start


Outlook 2019 for Mac:
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook voor Mac


Outlook 2016 :
Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht
          'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.'

LINK - Outlook reageert niet, loopt vast bij ' bezig met verwerken ', werkt niet meer of wordt geblokkeerd
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook voor pc
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Outlook start niet; Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie ...
LINK - Outlook loopt vast of reageert niet meer wanneer deze worden gebruikt in Office 365
LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Prestatieproblemen in Outlook oplossen
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Mijn berichten worden niet verzonden
LINK - Fout: De toepassing kan niet worden gestart omdat AppVIsvSubsystems32.dll ontbreekt op uw computer
LINK - Setup kan niet worden voortgezet omdat Outlook niet is geconfigureerd met een standaard-profiel
LINK - Problemen oplossen bij het importeren van een PST-bestand van Outlook
LINK - Problemen met Outlook-verbindingen oplossen door te upgraden naar de nieuwste versie
LINK - Outlook loopt vast als op de knop Handtekening wordt geklikt
LINK - Problemen met zoeken in Outlook oplossen
LINK - Een Office-programma automatisch starten wanneer u de computer aanzet
LINK - Geopende Office-apps in de veilige modus op een pc met Windows
LINK - Een invoegtoepassing inschakelen in Outlook voor Windows
LINK - Een profiel verwijderen
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten
LINK - Ik krijg het foutbericht 'is gestopt' wanneer ik Office-toepassingen op mijn PC start
LINK - Problemen oplossen door het opnieuw opbouwen van de Direct zoeken-catalogus
LINK - Outlook kon de fout met het werkbestand niet maken wanneer u Outlook start


Outlook 2016 for Mac:
LINK - Het bestand kan niet worden geopend in Outlook omdat het niet is gekoppeld aan de standaard identiteits fout.
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook voor Mac


Office voor bedrijven :
Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht
          'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.'

LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Mijn berichten worden niet verzonden
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten


Outlook 2013 :
Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht
          'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.'

LINK - Outlook reageert niet, loopt vast bij ' bezig met verwerken ', werkt niet meer of wordt geblokkeerd
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook voor pc
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Outlook loopt vast of reageert niet meer wanneer deze worden gebruikt in Office 365
LINK - Outlook start niet; Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie ...
LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Prestatieproblemen in Outlook oplossen
LINK - Outlook loopt vast nadat u het programma start wanneer er een iCloud-agenda toegevoegd aan uw profiel
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Mijn berichten worden niet verzonden
LINK - Problemen oplossen bij het importeren van een PST-bestand van Outlook
LINK - Problemen met Outlook-verbindingen oplossen door te upgraden naar de nieuwste versie
LINK - Problemen met zoeken in Outlook oplossen
LINK - Een Office-programma automatisch starten wanneer u de computer aanzet
LINK - Geopende Office-apps in de veilige modus op een pc met Windows
LINK - Een invoegtoepassing inschakelen in Outlook voor Windows
LINK - Een profiel verwijderen
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten
LINK - Fout bij het verzenden en ontvangen van e-mail of het openen van Outlook 2013: kan xxx. pst niet vinden
LINK - Ik krijg het foutbericht 'is gestopt' wanneer ik Office-toepassingen op mijn PC start
LINK - Problemen oplossen door het opnieuw opbouwen van de Direct zoeken-catalogus
LINK - Outlook kon de fout met het werkbestand niet maken wanneer u Outlook start


Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven :
Microsoft Support :
LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Fout 'Er is iets misgegaan' wanneer u probeert een Office-app te starten


Outlook 2010 :
Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht
          'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.'

LINK - Oplossing voor het oplossen van het probleem dat niet kan worden gestart in Microsoft Outlook bij het openen van Outlook 2010 ( 10 oktober 2020 )
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te herstellen
LINK - Prestatieproblemen in Outlook oplossen
LINK - Outlook start niet; Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie ...
LINK - Wat als Outlook niet kan worden geopend nadat het overbrengen van Outlook-bestanden is mislukt?
LINK - Outlook loopt vast nadat u het programma start wanneer er een iCloud-agenda toegevoegd aan uw profiel
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Problemen oplossen bij het importeren van een PST-bestand van Outlook
LINK - Problemen met Outlook-verbindingen oplossen door te upgraden naar de nieuwste versie
LINK - Fout: niet-ondersteunde mapgroep wanneer Outlook wordt gestart
LINK - Een Office-programma automatisch starten wanneer u de computer aanzet
LINK - Geopende Office-apps in de veilige modus op een pc met Windows
LINK - Een profiel verwijderen
LINK - Problemen oplossen door het opnieuw opbouwen van de Direct zoeken-catalogus
LINK - Outlook kon de fout met het werkbestand niet maken wanneer u Outlook start


Outlook 2007 :
Microsoft Support :
LINK - Wat als Outlook niet kan worden geopend nadat het overbrengen van Outlook-bestanden is mislukt?
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Problemen oplossen bij het instellen van e-mail in Outlook (Engelstalig)
LINK - Problemen oplossen bij het importeren van een PST-bestand van Outlook
LINK - Problemen met Outlook-verbindingen oplossen door te upgraden naar de nieuwste versie
LINK - Een profiel verwijderen

Microsoft Support :
LINK - Fout: niet-ondersteunde mapgroep wanneer Outlook wordt gestart


Outlook.com :
LINK - (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook.com
LINK - Er is iets misgegaan en Outlook kan uw account niet instellen


Office 2016 :
LINK - Bekende problemen met Office en Windows 10


Exchange Online :
LINK - Outlook loopt vast nadat u het programma start wanneer er een iCloud-agenda toegevoegd aan uw profiel
LINK - Fout ' deze agenda is niet beschikbaar ' wanneer een gebruiker de agenda probeert te openen in de webversie van Outlook


Office voor bedrijven :
LINK - Bekende problemen met Office en Windows 10


Office 2013 :
LINK - Bekende problemen met Office en Windows 10


Office.com :
LINK - Bekende problemen met Office en Windows 10


Grammarly :
LINK - Outlook Vandaag wordt niet juist geladen na het installeren van de invoegtoepassing GrammarlyMicrosoft Account
LINK - Als u zich niet kunt aanmelden bij uw Microsoft-accountMicrosoft Outlook : Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie ...
Uit de praktijk
Probleem
Een computergebruiker start Microsoft Outlook 2019 op en het programma
start onverwacht niet meer op. In plaats daarvan verschijnt er een
foutmeldings-mededeling op het scherm met de navolgende tekst:

Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie om
deze toepassing uit te voeren.


Wat blijkt:
Andere computer-programma's starten wel op, alleen Microsoft Office programma's
niet meer. Microsoft Word en Excel starten ook niet meer op en komen met
dezelfde melding.

Oplossing
De oplossing van het probleem was, om Microsoft Office volledig te herstellen,
dus online herstellen. Microsoft Office snel herstellen loste het probleem niet op.
Microsoft Office volledig herstellen hield in dat het volledige softwareprogramma
opnieuw werd gedownload via internet en het programma moest nadien opnieuw
worden geactiveerd. Het serienummer van Microsoft Office was ook vereist.
Nadat Microsoft Office Online volledig was hersteld konden Microsoft Outlook 2019,
Word 2019 en Excel 2019 weer worden opgestart.
Hoe U Microsoft Office volledig online kunt herstellen, dat kunt U nalezen in de
navolgende links:

LINK - Microsoft: Een Office-toepassing herstellen
LINK - MS Office 2016 herstellen ( uitleg in afbeeldoingen )15-07-2020 - Microsoft Outlook start niet meer op
Mededelingen van Microsoft :
LINK - Microsoft : Active Investigation into Outlook Crashing on Launch
LINK - Microsoft - July 14 - Outlook closes unexpectedly or you might receive an error when attempting to open
LINK - Microsoft - Twitter - Microsoft 365 Status - Outlook probleem
          ( Klik op: Deze collectie weergeven, voor meer informatie )

LINK - Microsoft - Twitter - Microsoft Status Update - Outlook probleem

Advies: Wacht totdat Microsoft een update beschikbaar heeft gesteld voor uw computer
via Windows Update.

Controleren op nieuwe updates kunt U in Windows 10 alsvolgt doen:

- Klik met de linker muisknop op de Windows 10 Start-knop
- Klik op: Instellingen ( = Het Tandwieltje )
- Klik op: Bijwerken en beveiliging
- Kies in het linker menu: Windows Update
- Klik in het rechter menu op: Naar updates zoeken

Voer Windows Update uit en controleer nadien of U Microsoft Outlook weer kunt
opstarten. 16-07-2020, 12.30 uur, Inmiddels kunnen diverse computergebruikers
weer in Microsoft Outlook.

Voor meer informatie over dit Outlook opstartprobleem, zie de diverse bronnen hieronder
op internet op andere websites:

LINK - TheVerge - Microsoft rolls out Outlook desktop crash fix ( Engels, orgineel bericht )
LINK - Microsoft implementeert Outlook desktop crash-fix ( Nederlands, vertaald uit Engels )
LINK - Reddit - Outlook immediately crashing on open after patching last night
LINK - WindowsLatest - Microsoft Outlook is crashing with 0xc0000005 errors
LINK - Appuals - Microsoft Breaks Outlook This Time With New Update, Here's How You Can Fix It
LINK - PCworld.com - A bad update breaks Outlook for many users, but there's a fix
LINK - WindowsCentral - Outlook for Windows is crashing, Microsoft looking into cause
LINK - ZDnet.com - Outlook down? How to fix it
LINK - Bleepingcomputer - Microsoft Outlook is crashing worldwide with 0xc0000005 errors, how to fix

Additional details can be found in the admin center under EX218604 and OL218603


Welke versie van Outlook heb ik? :
LINK - Welke versie van Outlook heb ik?

Wanneer Microsoft Outlook niet normaal wil opstarten ...
Sluit MS-Outlook af en start MS-Outlook daarna weer normaal op, mogelijk werkt MS-Outlook dan weer.
Wanneer het U niet lukt om Microsoft Outlook normaal op te starten, probeer dan
eerst de navolgende 4 stappen;

Stap 1
Opstarten in veilige modus
Probeer Outlook op te starten in veilige modus.
Doe hiervoor het volgende:

1. Klik met de rechter muisknop op de Windows 10 Start-knop
2. Kies uit het menu de keuze: Uitvoeren
3. Typ in: Outlook.exe  /safe    en klik daarna op de knop: OKVoor meer info over het opstarten van Microsoft Outlook in veilige modus, zie de links hieronder.
Mogelijk belemmert een invoegtoepassing ( metname een toegevoegd programma, welke niet van
Microsoft zelf is ) het opstarten van Microsoft Outlook. Lees verder bij stap 2 hieronder hoe
U dit kunt controleren/oplossen.

LINK - Probeer Outlook op te starten in veilige modus
LINK - Office schakelopties / opdrachtregelopties / opdrachtregelparameters


Stap 2
Invoegtoepassingen uitschakelen
Start MS-Outlook op in veilige modus ( zie stap 1 hierboven ) en schakel daarna meteen één of
meer Invoegtoepassingen uit in MS-Outlook, metname alle Invoegtoepsssingen welke
NIET van Microsoft zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

- Een antivirus invoegtoepassing (uitvinken)
- Een labelwriter toepassing (uitvinken)
- Een TeamViewer invoegtoepassing (uitvinken)

Schakel deze Invoegtoepassingen ( evt. tijdelijk ) uit, door het vinkje uit te schakelen, om te checken of dit
het opstart-probleem in MS Outlook oplost. Invoegtoepassingen worden geladen, voordat MS-Outlook opstart.
In de link hieronder kunt U lezen hoe U Invoegtoepassingen kunt uit- en inschakelen in MS-Outlook.
Lost dit het probleem niet op, ga dan naar Stap 3 hieronder.

LINK - Outlook Invoegtoepassingen uitschakelen in MS-Outlook
LINK - TeamViewer Meeting Add-In in- of uitschakelen in MS Outlook


Stap 3
Microsoft Office herstellen
Probeer Microsoft Office te herstellen, mogelijk lost dit uw probleem op.

LINK - Microsoft Office herstellen


Stap 4
Outlook databestand repareren
Indien U het vermoeden heeft dat uw Outlook databestand beschadigd is, kijk dan in
de links hieronder hoe U een MS-Outlook .pst of .ost databestand kunt repareren.

LINK - MS-Outlook .pst bestandsreparatie m.b.v. scanpst.exe
LINK - Scanpst.exe locatieMS-Outlook opstarten in veilige modus :
LINK - Probeer Outlook op te starten in veilige modus
LINK - Geopende Office-apps in de veilige modus op een pc met Windows

Invoegtoepassingen uitschakelen / Opstarten in veilige modus / .pst bestand repareren :
LINK - Outlook Invoegtoepassingen uitschakelen in MS-Outlook
LINK - MS Office toepassingen opstarten in veilige modus
LINK - Microsoft : Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen
LINK - Outlook .pst bestandsreparatie m.b.v. scanpst.exe


Microsoft Outlook start heel moeizaam op, na lange tijd
De kans is groot, dat d.m.v. één of een combinatie van de onderstaande 3
oplossingen uw Microsoft Office daarna weer naar behoren werkt.

Mogelijke oplossing 1:
Invoegtoepassingen verwijderen
Wanneer het heel lang duurt voordat Outlook is opgestart, dan bestaat de
mogelijkheid, dat dit wordt veroorzaakt door één of meer invoegtoepassingen
welke gelijktijdig worden opgestart, samen met Outlook. Outlook kan ook prima opstarten zonder
een invoegtoepassing. De invoegtoepassingen welke allemaal worden geladen tijdens het
opstarten van Outlook, die ziet U onderaan in het Outlook-scherm (snel even) vermeld,
in het Outlook Logo-scherm, bij het opstarten van Outlook.
Outlook start het snelst op, wanneer alle Invoegtoepassingen zijn uitgeschakeld.
U kunt overwegen om één of meer invoegtoepassingen uit te schakelen, d.m.v. het uitvinken
van één of meer vinkjes in Outlook en er zo voor te zorgen dat Outlook sneller opstart.
Het tijdelijk uitschakelen van één of meer invoegtoepassingen, geeft U inzicht in welke
Invoegtoepassing het trage opstarten van Outlook veroorzaakt.
Advies is om in eerste instantie (alle) Invoegtoepassingen uit te schakelen bij het
opstarten van Outlook welke NIET van Microsoft zelf zijn. Vink deze Invoegtoepassingen
uit welke niet van Microsoft zelf zijn, sluit daarna Outlook af en herstart daarna Outlook.
Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van Outlook Invoegtoepassingen, zie
de links hieronder.

LINK - Invoegtoepassingen
LINK - MS Outlook Invoegtoepassingen in- of uitschakelen ( in afbeeldingen )
LINK - TeamViewer Meeting Add-In in- of uitschakelen ( in Outlook )


Mogelijke oplossing 2:
Microsoft Office 'Snel herstellen'
Zie de link hieronder hoe U dit kunt doen:

LINK - MS Office herstellen


Mogelijke oplossing 3:
Eén of meer van uw Microsoft Office .pst of .ost email databestanden
zijn defect cq beschadigd.
U dient dit/deze databestanden te repareren m.b.v. het programma: Scanpst.exe,
welke bij Microsoft Office is meegeleverd. Zie de links hieronder, waar U dit programma
Scanpst.exe kunt vinden en waar zich uw .pst en .ost e-mail
databestanden zich bevinden en hoe U m.b.v. Scanpst.exe deze databestanden kunt repareren.

LINK - Scanpst.exe locatie
LINK - Outlook, locatie van de gegevensbestanden
LINK - Outlook .pst bestandsreparatie m.b.v. scanpst.exe
LINK - Outlook gegevensbestanden menu


Kan outlook niet starten wegens te weinig geheugen of systeembronnen
U start Microsoft Office Outlook, maar Outlook start niet op. In plaats daarvan verschijnt
er een foutmelding op uw scherm met de volgende melding:

Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.
De beschikbare hoeveelheid geheugen of systeembronnen is te klein.


Voor meer info en de oplossing, zie de link hieronder:

LINK - Kan Microsoft Office Outlook niet starten, te weinig geheugen of systeembronnen.


OUTLOOK.EXE - Toepassingsfout, Foutcode: 0xc0000142
LINK - Outlook.exe - Toepassingsfout - (0xc0000142)


Zoeken bij Microsoft: Outlook start niet :
Nederlands
LINK - Outlook start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook start niet : answers.microsoft.com
Engels
LINK - Outlook not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook not starting : answers.microsoft.com


Microsoft Support :
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht "Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen."
LINK - 'Outlook reageert niet'-fout of Outlook loopt vast wanneer u een bestand opent of e-mail verzendt
LINK - U kan niet starten van Outlook in cachemodus of maak een nieuw profiel met cachemodus
LINK - Wat als Outlook niet kan worden geopend nadat het overbrengen van Outlook-bestanden is mislukt?
LINK - Outlook loopt vast nadat u het programma start wanneer er een iCloud-agenda toegevoegd aan uw profiel
LINK - Outlook 2016 voor Mac crasht onmiddellijk na het opstarten
LINK - Prestatieproblemen in Outlook oplossen
LINK - E-mailberichten worden niet automatisch verzonden of ontvangen bij het opstarten in Outlook
LINK - Problemen met E-mail en agenda oplossen
LINK - Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-productenMicrosoft : Outlook beheren en organiseren
LINK - Beheren en organiseren
LINK - Inleiding tot Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost)
LINK - De Outlook-gegevensbestanden vinden
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.pst) openen en sluiten
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) herstellen
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) verkleinen
LINK - Een Outlook-gegevensbestand (.pst) maken om uw informatie op te slaan
LINK - Een Outlook-gegevensbestand verplaatsenMS Outlook start niet op :
Outlook :
LINK - Outlook start niet
LINK - Microsoft Outlook werkt niet meer
LINK - Outlook werkt niet meer windows 10
LINK - Office outlook start niet opOutlook 2007 :
Nederlands
LINK - Outlook 2007 start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2007 start niet : answers.microsoft.com
LINK - Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens
LINK - Outlook start niet meer na Windows Update KB2288953
LINK - 'Map voor niet-ondersteunde klasse' Fout bij het starten van Outlook
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Engels
LINK - Outlook 2007 not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2007 not starting : answers.microsoft.comOutlook 2010 :
Nederlands
LINK - Outlook 2010 start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2010 start niet : answers.microsoft.com
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht 'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen'.
LINK - Kan outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen.
LINK - Outlook 2010 start niet op
LINK - Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - 'Outlook reageert niet'-fout of Outlook loopt vast wanneer u een bestand opent of e-mail verzendt
LINK - Schakelopties in Outlook 2010
LINK - Outlook 2010 start niet onder windows 10
LINK - Outlook start niet goed op - Geen hoofdvenster, alleen icoon op taakbalk
LINK - 'Map voor niet-ondersteunde klasse' Fout bij het starten van Outlook
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Engels
LINK - Outlook 2010 not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2010 not starting : answers.microsoft.comOutlook 2013 :
Nederlands
LINK - Outlook 2013 start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2013 start niet : answers.microsoft.com
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht 'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen'.
LINK - Opdrachtregelopties voor Outlook voor Windows
LINK - Outlook reageert niet, loopt vast bij 'Bezig met verwerken', werkt niet meer, wordt geblokkeerd of blijft hangen
LINK - 'Outlook reageert niet'-fout of Outlook loopt vast wanneer u een bestand opent of e-mail verzendt
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Fout 'Office kan niet worden geïnstalleerd zonder een moderne versie van Windows'
LINK - Outlook 2013 werkt niet meer na updat W10
LINK - Outlook 2013 werkt niet meer
LINK - Outlook 2013 stopt bij het scherm 'Profiel laden'
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Engels
LINK - Outlook 2013 not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2013 not starting : answers.microsoft.comOutlook 2016 :
Nederlands
LINK - Outlook 2016 start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2016 start niet : answers.microsoft.com
LINK - Microsoft Outlook 2016 kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht 'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen'.
LINK - Opdrachtregelopties voor Outlook voor Windows
LINK - Outlook 2016 start niet op in Windows 10
LINK - Outlook reageert niet, loopt vast bij 'Bezig met verwerken', werkt niet meer, wordt geblokkeerd of blijft hangen
LINK - 'Outlook reageert niet'-fout of Outlook loopt vast wanneer u een bestand opent of e-mail verzendt
LINK - Outlook reageert niet meer en hangt bij 'Bezig met verwerken'
LINK - Een Office-toepassing herstellen
LINK - Fout 'Office kan niet worden geïnstalleerd zonder een moderne versie van Windows'
LINK - Outlook2016 blijft op verwerken staan en start niet
LINK - Outlook start niet op: kan de set mappen niet openen.
LINK - Outlook 2016 werkt niet meer
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Engels
LINK - Outlook 2016 not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2016 not starting : answers.microsoft.com
LINK - Outlook 2016 (o365) does not open "Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window. The set of folders cannot be opened. The operation failed."Outlook 2019 :
Nederlands
LINK - Outlook 2019 start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2019 start niet : answers.microsoft.com
LINK - Microsoft Outlook 2019 kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht 'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen'.
LINK - 'Outlook reageert niet'-fout of Outlook loopt vast wanneer u een bestand opent of e-mail verzendt
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Engels
LINK - Outlook 2019 not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook 2019 not starting : answers.microsoft.comOutlook voor Office 365 :
Nederlands
LINK - Outlook 365 start niet : support.microsoft.com
LINK - Outlook 365 start niet : answers.microsoft.com
LINK - Microsoft Outlook voor Office 365 kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht 'Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen'.
LINK - 'Outlook reageert niet'-fout of Outlook loopt vast wanneer u een bestand opent of e-mail verzendt
LINK - Outlook office 365 start niet
LINK - Kan Outlook van Office 365 niet starten
LINK - OFFICE OUTLOOK 365 START NIET OP
LINK - Het programma outlook (office 365) start niet
LINK - Outlook binnen OFFICE 365 start niet op
LINK - Outlook start niet meer op, blijft hangen op: Profiel wordt geladen
LINK - Outlook start niet op, op de laptop
LINK - Outlook start niet op van mijn office 365
LINK - Kan Microsoft Outlook niet starten
LINK - Outlook 365 start niet
LINK - Outlook start niet op
LINK - Outlook kan niet starten Office 365
LINK - Outlook start niet op, op de laptop.
LINK - Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Engels
LINK - Outlook 365 not starting : support.microsoft.com
LINK - Outlook 365 not starting : answers.microsoft.com
LINK - Outlook 365 Won't Open
LINK - Office 365 Outlook will not open
LINK - Microsoft Office 365 Outlook will not start up
LINK - Outlook 365 will not open/run
LINK - Office 365 apps not opening
LINK - Office 365 word will not startOverige :
LINK - Outlook doesn't startKan Microsoft Office Outlook niet starten ( te weinig geheugen of systeembronnen ).
Uit de praktijk
Probleem
U start Microsoft Oulook op en krijgt de navolgende melding op uw scherm:De melding dat de computer te weinig intern geheugen zou hebben is soms niet
van toepassing. De melding hierboven kwam op een pc met 48 Gb intern geheugen.
Het lijkt er dus meer op, dat het mogelijk een tekort aan systeembronnen betreft.

Mogelijke oplossingen
1.
Herstart de computer
Start Outlook opnieuw en kijk of het probleem nu over is.

2.
Zorg ervoor dat bij het opstarten van de computer wat minder
programma's standaard worden opgestart. Dit kunt U alsvolgt doen:

- Klik met de rechter muisknop op de Windows 10 Start-knop, links onder op uw bureaublad.
- Kies uit het menu: Taakbeheer
- Er opent zich een nieuw window: Taakbeheer
- Klik ( indien U dit ziet ) links onder op: Meer details
- Klik bovenaan op het tabblad: Opstarten
- Klik met de rechter-muisknop op elke applicatie welke volgens U wel uitgeschakeld
  mag worden en welke U niet direkt nodig hebt bij het opstarten van Windows.
- Kies bovenaan in het menu: Uitschakelen
- Herstart de computer
- Mogelijk is de kans nu een stuk kleiner, dat U deze melding krijgt m.b.t. Outlook.

3.
Schakel in Outlook 1 of meer invoegtoepassingen uit
Dit kunt U alsvolgt doen:

- a. Herstart de computer
- b. Start Microsoft Outlook op in veilige modus
- c. Schakel wat meer of alle invoegtoepassingen uit in Microsoft Outlook welke U niet nodig hebt.

Zie de links hieronder voor meer info:

LINK - Outlook opstarten in veilige modus
LINK - MS Outlook Invoegtoepassingen in- of uitschakelen


4. Verklein uw Outlook gegevensbestand

- a. Start Outlook op in veilige modus
- b. Maak de prullenbak leeg in Outlook
- c. Verklein uw Outlook gegevensbestand.
- d. Archiveer uw Outlookgegevens in een archiefbestand, zodat uw outlook-data-bestand kleiner wordt.

Voor meer info, zie de navolgende links:

LINK - Outlook opstarten in veilige modus
LINK - Outlook gegevensbestand verkleinen
LINK - Outlook gegevensbestand archiveren


5. Malware
Scan uw computer op Malware

LINK - Malware
LINK - Malware ruimen


6. Schone start

Zorg ervoor dat er minder programma's worden opgestart, bij het opstarten van uw computer.
Voor meer info over het schoon opstarten van uw computer, zie de navolgende link:
LINK - Schone start in Windows, Clean Boot in WindowsAndere mogelijke oplossingen:


Outlook & te weinig Systeembronnen
Nederlands
LINK - Outlook en Systeembronnen : support.microsoft.com
LINK - Outlook en Systeembronnen : answers.microsoft.com
LINK - Zoeken bij Microsoft: Outlook & Systeembronnen te klein

Outlook
LINK - Microsoft Outlook kan niet worden gestart of ik krijg het foutbericht "Kan Microsoft Office Outlook niet starten. Kan het Outlook-venster niet openen."
LINK - Kan outlook niet starten
LINK - Foutmelding bij Outlook Vandaag
LINK - Melding als ik mail wil versturen

Outlook 2016
LINK - Outlook 2016 profiel niet laden, tekort aan systeem bronnen
LINK - Office 2016 geen emails kunen versturen zogenaamd vanwege geheugen te kort

Engels
LINK - Outlook system resources : support.microsoft.com
LINK - Outlook system resources : answers.microsoft.com

Outlook
LINK - Outlook - System Resources are critically low - fails to open
LINK - Opening Microsoft outlook

Outlook 2013
LINK - Outlook unable to open saying not enough system resources

Outlook 2016
LINK - May 2019 Office update causes Office 2016 Outlook (local install) to break
LINK - Outlook: Out of Memory or System Resources. Close some Windows or Programs and try again error message.
LINK - Office 2016 major issues with outlook not opening !
LINK - Outlook Cannot log on....System critical resources low...Cannot start Microsoft Outlook.Video's
VIDEO - Solved - Outlook cannot logon verify you are connected to the network
VIDEO - How to Fix Outlook 2016 Error Cannot Start Microsoft Outlook Cannot Open The Outlook Window
VIDEO - Fix Cannot start microsoft outlook. Cannot open the outlook window
VIDEO - Outlook 2013 Loading Fix