Gerelateerd - POP & IMAP
Gerelateerd - IMAP problemen
Gerelateerd - Gmail.com e-mail adres in ander e-mail programma
Gerelateerd - Outlook.com e-mail adres in ander e-mail programma
Gerelateerd - E-mail / Outlook data backuppen
Gerelateerd - Contactpersonen Exporteren en Importeren ( via .csv bestand )
Gerelateerd - Contactpersonen / adresboek

Uitleg :
Microsoft
LINK - Microsoft : Wat zijn IMAP en POP? ( Nederlands )
LINK - Microsoft : What are IMAP and POP? ( Engels )

Overige
LINK - POP - Post Office Protocol
LINK - IMAP - Internet Message Access Protocol
LINK - Networksolutions - The Differences Between POP and IMAP
LINK - Understanding the difference between POP3 and IMAP
LINK - Differences between POP3 and IMAP
LINK - What is the difference between POP3 and IMAP?
LINK - IMAP vs. POP3: What Is It and Which One Should You Use?


POP en IMAP :
Bij het ophalen van de e-mail kunt U kiezen tussen 2 protocollen: POP of IMAP.
Sommige gebruikers kiezen bewust voor POP en andere computergebruikers liever voor IMAP.
Of U nu beter IMAP dan POP kunt gebruiken of omgekeerd, daar kunnen de meningen heel erg
over uiteenlopen. De ene persoon vindt dat je veel beter IMAP kunt gebruiken dan POP, de ander
kan alleen maar gruwelen van IMAP. De een vindt het heel handig dat alle mail-data bij
de provider staat ( IMAP ), de ander wil liever de mail werkelijk direkt gedownload hebben
op al zijn eigen apparaten ( POP ) en zelf e.e.a. backuppen.
Op deze pagina worden de kenmerken en een aantal voor- en nadelen van POP en IMAP
besproken, zodat U voor uwzelf een hele bewuste keuze kunt maken voor welke type
protocol U uiteindelijk kiest.

BELANGRIJK:
Gebruik op al uw apparaten of POP of IMAP voor één bepaald e-mail adres!! Allebei protocollen door
elkaar gebruiken op meerdere apparaten, voor hetzelfde e-mail adres, zorgt voor problemen!!
Gebruik dus NIET op het ene apparaat POP en op het andere apparaat IMAP, voor het zelfde e-mail adres!
Gebruikt U op computer A IMAP, gebruik IMAP dan ook op alle andere computer-apparaten, voor het zelfde mail-adres.
Gebruikt U op computer A POP, gebruik POP dan ook op alle andere computer-apparaten, voor het zelfde mail-adres.

N.B. : Hieronder in de tekst op deze pagina wordt met een 'apparaat' bedoeld: een pc, een laptop,
een notebook, een tablet of een smartphone.


Kenmerken van POP
- Alle opgehaalde mail wordt werkelijk gedownload vanaf de server van uw provider naar uw
  eigen computer toe, inclusief alle bijlagen van de mail.

- U kunt er in uw e-mail programma ( bijvoorbeeld Microsoft Outlook ) voor kiezen om de
  e-mail nog een bepaald aantal dagen te laten staan op de server van uw e-mail provider, zodat
  U deze e-mail nog een tijd lang kunt ophalen op een andere apparaat.
  U laat dus nog een bepaalde periode een kopie van de e-mail achter op de server van uw
  e-mail provider. Dit kan zijn 1 dag tot enkele maanden.
  Dit kunt U bij de e-mail instellingen geheel naar eigen wens instellen.

- POP is minder geschikt voor het gebruik op meerdere apparaten.

- Wanneer U bij gebruik van POP een e-mail verwijdert op apparaat A, dan wordt deze NIET verwijderd
  op apparaat B indien deze mail ook op apparaat B is opgehaald.

- Een mail verwijderen doet U op het betreffende lokale apparaat, en dus NIET automatisch ook op andere apparaten.

- Mail verwijderen op de lokale computer betekent NIET dat de mail DUS OOK automatisch wordt
  verwijderd bij uw e-mail provider of op een ander lokaal apparaat.

- Bij gebruik van POP haalt U :
  a. of: de mail op van de server van uw provider naar uw computer toe en wordt de mail bij de provider nadien verwijderd
  b. of: de mail op van de server van uw provider naar uw computer toe en U laat de mail bij de provider nog
  een aantal dagen staan ( dit aantal dagen kunt U zelf instellen in de meeste mail-programma's )

- U kunt in uw e-mail programma ( bijvoorbeeld Microsoft Outlook ) instellen dat de mail bij de
  e-mail provider direkt dient te worden verwijderd, na het ophalen van de e-mail in uw computer.

- Bij gebruik van POP is uw lokale computer de plek waar zich werkelijk alle mail-data bevindt en NIET
  bij uw e-mail provider.


Voordelen van POP
- Het aantal berichten dat U kunt opslaan is gelijk aan de opslag-capaciteit van uw computer.
  Bij gebruik van een moderne versie van Microsoft Outlook kan uw outlook databestand .pst tot
  maximaal 50 Gb groot worden.

- U heeft geen actieve internet-verbinding nodig, om uw e-mail's en bijlagen te kunnen bekijken.

- U heeft al uw mails en bijlagen snel bij de hand, met of zonder een internet-verbinding.

- De mail wordt werkelijk gedownload naar uw apparaat, inclusief de bijlagen

- U kunt eenvoudig een lokale backup maken van al uw e-mail data op uw lokale computer, op
bijvoorbeeld een externe harddisk of SSD.

- De kans dat uw mailbox volloopt is veel kleiner dan bij gebruik van IMAP.

- U heeft slechts heel kort verbinding met de server om uw mail op te halen.
  Uw e-mail wordt snel opgehaald.

- Indien U bij uw POP-account heeft ingesteld dat de mail nog een x aantal dagen bij uw
  provider op de server moet blijven staan en U verwijdert per ongeluk een mail op het ene
  apparaat, dan kunt U de mail op het andere apparaat alsnog ophalen. M.a.w. wat U bij het
  gebruik van POP op appaaraat A verwijdert, wordt NIET verwijdert op apparaat B, bij IMAP is
  dat wel zo.


Nadelen van POP
- U loopt het risico dat U uw mail kwijt raakt, wanneer de schijf van uw computer crashed, tenzij U
  een backup heeft van uw e-mail data-bestand. De e-mail bevindt zich immers niet meer op de
  server van uw e-mail provider maar op uw lokale computer, tenzij U ervoor gekozen heeft om de
  mail nog een (korte) periode bij uw e-mail provider te laten staan ( instelbaar in vele mail-programma's ).
  U dient zelf regelmatig backups te maken van uw e-mail data-bestanden.
  Download U de mail ook op andere computers, via POP, dan is de mail-data wellicht niet verloren.
  M.b.v. het programma: Scanpst.exe kunt U beschadigde .pst Outlook data-bestanden repareren.


Belangrijk bij het gebruik van POP
- Bij gebruik van POP op meerdere apparaten.
  In Microsoft Outlook kunt U bij gebruik van POP, in de account-instellingen, instellen hoeveel dagen de mail
  nog op de server bij de provider dient te worden bewaard. Standaard staat dit ingesteld op 14 dagen. U kunt
  hier ook bijvoorbeeld 100 dagen van maken. In die tussentijd kunt U de e-mail data ook nog downloaden op
  een ander apapraat ( PC, Laptop, Tablet of Smartphone )
  U dient op elke PC en Laptop in de account-instellingen bij het gebruik van POP in te geven dat de mail
  nog een x aantal dagen bij de provider op de server dient te worden bewaard!!

Kenmerken van IMAP
- De e-mail bevindt zich op de server van uw e-mail provider en blijft daar ook aanwezig,
  tenzij U het vanaf een lokaal apparaat ( computer, tablet, smartphone ) verwijdert.

- Bij IMAP wordt in eerste instantie alleen de titel van de mail en de afzender opgehaald, niet
  de inhoud van de e-mail en de bijlagen! Pas wanneer U op de mail klikt wordt de mail werkelijk
  opgehaald en blijft er een kopie achter op de server bij uw e-mail provider.

- Alle mail bevindt zich mogelijk niet op uw computer, maar op de server van uw e-mail provider, dat
  is de centrale plek waar zich al uw e-mail bevindt, tenzij U beschikt over een e-mail
  programma dat ook de IMAP-data off-line op uw eigen computer kan downloaden.

- U kunt meerdere applicaties gebruiken om dezelfde inbox te benaderen.

- De mail wordt bewaard op de server bij uw e-mail provider.

- Verwijdert U een e-mail op 1 apparaat, dan wordt deze e-mail verwijderd van de server bij uw provider
  en wordt de e-mail dus OOK verwijderd op alle andere apparaten, omdat deze apparaten ook via
  IMAP uw maildata synchroniseren met die van de server bij uw e-mail provider!

- Uw e-mail gebruikt de opslagruimte van de server bij uw e-mail provider.

- Verhuist U naar een andere provider, vergeet dan niet om vlak voor de verhuizing eerst even
  al uw IMAP mail-data te backuppen op uw eigen computer, indien U deze niet kwijt wilt raken.
  Voor meer info hierover, ze de navolgende link:

LINK - E-mail Data backuppen, Outlook Maildata backuppen


LINK - Mozilla : IMAP-synchronisatie


Voordelen van IMAP
- De mail blijft bewaard op de server bij uw e-mail provider, ook al crashed uw computer / apparaat.

- IMAP is zeer geschikt om e-mail te benaderen vanaf meerdere computers / locaties.

- De inhoud van de e-mail is op alle apparaten ( computer, tablet, smartphone ) hetzelfde, U ziet
  ook alle verzonden items.

- Gaat uw smartphone of tablet stuk? Uw e-mail blijft bewaard bij uw e-mail provider.

- Verwijdert U een e-mail op 1 apparaat, dan wordt deze e-mail OOK verwijderd op alle andere
  apparaten EN OOK op de server van uw e-mail provider! Dit kan erg handig zijn.

- IMAP markeert welke berichten U al gelezen heeft en welke niet.

- U kunt meerdere mappen aanmaken. Deze verschijnen ook in andere mailprogramma's.


Nadelen van IMAP
- U dient in de regel een actieve internet-verbinding te hebben om al uw mail te kunnen lezen.

- E-mail off-line lezen is lastiger. U dient in de regel een werkende actieve internet-verbinding te
  hebben om alle e-mail te kunnen lezen / benaderen.

- U zult de e-mail moeten exporteren naar een .pst bestand, indien U de e-mail werkelijk
  gedownload wilt hebben op uw computer en wilt bewaren als backup.

- Maakt U wel eens een lokale backup van al uw IMAP data? Nee? Dat zou U toch eens een
keer moeten doen, dan kunt U ook eens een keer lekker schrikken en gruwelen van IMAP.
Maak na het maken van een backup van uw IMAP data in een lokaal .pst bestand even een
nieuw profiel aan in Microsoft Outlook en lees uw backup eens terug in een mail-bestand
gebaseerd op POP. Dan zult U mogelijk ontdekken dat U veel minder data heeft gebackupped
dan dat U verwacht had. Meegemaakt dat alleen een deel van Postvak-in nog gedownload was
en de rest van alle andere mappen met data? Foetsie.

- Verwijdert U een e-mail op 1 apparaat, dan wordt deze e-mail OOK verwijderd op alle andere
  apparaten EN OOK op de server van uw e-mail provider! Dit kan als handig worden
  beschouwd, maar kan ook een groot nadeel zijn, wanneer U per ongeluk een mail verwijdert,
  wat even niet de bedoeling was. De mail is dan op alle apparaten weg.

- Krijgt U onbeperkte webruimte bij uw provider voor het opslaan van al uw e-mail / website ?
  Neen, dan loopt U een risico dat uw beschikbare mailbox vol raakt bij gebruik van IMAP.
  Dan zult U mogelijk tegen extra bijbetaling uw e-mail box moeten vergroten bij uw provider.

- Meegemaakt dat de provider een probleem had met de server, gevolg, de betreffende computergebruiker
  was 4 dagen van al zijn mail kwijt. De provider zegt sorry en daar kon de computergebruiker het mee doen.

- Als U verhuist naar een andere internet- / hosting-provider en U bent vergeten om vooraf eerst nog even
  om uw mail-data te backuppen op uw lokale computer, dan loopt U het risico dat U maildata kwijt bent.
  Voor meer info, zie de navolgende link hieronder. U kunt ook met uw nieuwe provider overleggen hoe
  alle mail-data overgezet kan worden naar de nieuwe provider.
- Ook al maakt U een backup van al uw IMAP data, dan kunt U wanneer U pech heeft nadien nog even flink
schrikken van uw backup. Meegemaakt dat we alle IMAP data bij de provider hadden gebackupped, tenminste
dat dachten we. In werkelijkheid konden we alleen nadien een groot deel van POSTVAK-IN uit de backup terughalen,
de rest van alle data en mappen was niet zichtbaar. Dat had Microsoft Outlook of niet gebackupped of het was niet meer
zichtbaar, dus niet meer aanwezig.

- IMAP en backuppen? Daar heeft vrijwel niemand het over op internet. Hoezo backuppen? Alles staat toch bij de
provider. Zolang uw provider maar geen problemen heeft en U niet gaat verhuizen naar een andere provider en uw
mailbox bij de provider maar niet vol raakt, dan is de kans klein dat U met IMAP een probleem heeft en anders
heeft U mogelijk overwacht (misschien) toch wel echt een ( heel akelig ) mail-probleem.

LINK - E-mail Data backuppen, Outlook Maildata backuppen


Advies voor gebruik van POP of IMAP
- Gebruik NIET POP en IMAP samen op meerdere apparaten, dit geeft problemen, dus NIET IMAP
  gebruiken op computer A en POP op computer B. Kies op alle apparaten voor : of POP of IMAP.
  Bij IMAP worden alleen de berichten getoond welke bij uw e-mail provider op de server staan.
  Bij gebruik van POP worden na het ophalen direkt of na een periode de e-mail berichten van de server bij
  uw provider verwijderd en deze zijn dus bij gebruik van ook IMAP nadien niet meer zichtbaar
  op alle apparaten welke IMAP gebruiken.

- Haalt U de -mail op, op slechts 1 computer thuis en U wilt de mail werkelijk opgehaald hebben en
  ook kunnen lezen / benaderen zonder dat U een internet-verbinding heeft, gebruik dan POP.

- Overweeg IMAP indien u uw e-mail op meer dan 1 computer, tablet of smartphone wilt gaan gebruiken en U
  wilt hebben dat, waneer U een mail verwijdert op 1 apparaat, dat het dan ook automatisch is verwijderd op
  al uw andere apparaten. Dit kan een voordeel maar ook een nadeel zijn.

- Gaat U verhuizen naar een andere internet-provider of een andere hosting-provider, vergeet dan bij het
  gebruik van IMAP NIET om vooraf eerst bij uw oude huidige provider, om alle E-mail data te downloaden
  en te backuppen. Doet U dat NIET, dan kunt U bij uw nieuwe provider mogelijk van vooraf aan beginnen
  en bent U mogelijk al uw e-mail data kwijt. Deze data stond nl. nog bij uw vorige provider op de server.
  Voor meer info, zie de link hieronder .

LINK - E-mail Data backuppen, Outlook Maildata backuppen


E-mail via IMAP en verhuizen naar een nieuwe hostingprovider...
LET OP: Vlak voordat U gaat verhuizen met uw domeinnaam: www.websitenaam.nl van
uw huidige naar uw nieuwe provider, dus vlak voor het moment dat het IP-adres wordt omgezet
van uw websitenaam, dient U WEL eerst alle IMAP data te backuppen, van de server van uw
huidige ( cq. binnenkort vorige ) hosting-provider! Doet U dat NIET dat bent U wel mogelijk e-mail gegevens
kwijt, op het moment dat het IP-adres wordt omgezet van uw domeinnaam / websitenaam.
Bij IMAP bevindt zich al uw mail-data op de server van uw hostingprovider en die dient U wel
mee te nemen.
Uw (nieuwe) websitemaker dient U hiervan wel op de hoogte te stellen, wanneer e.e.a. wordt omgezet
van de oude naar de nieuwe hostingprovider.

Voor meer info, zie de navolgende link:

LINK - E-mail Data backuppen


LINK - Wat is het verschil tussen POP en IMAP?
LINK - Overstappen van POP3 naar IMAP
VIDEO - POP3 vs IMAP - What's the difference?
LINK - XS4ALL : POP of IMAP?
LINK - TransIP : Het verschil tussen POP3 en IMAP
LINK - Hostnet : Verschil tussen IMAP en POP
LINK - Interwijs : Wat is het verschil tussen POP en IMAP?
LINK - YourHosting : POP3 of IMAP ( Voor- en nadelen )
LINK - Telenet : Verschil IMAP en POP 3
LINK - One More Thing : Wat is beter, POP of IMAP?
LINK - iWink : Wat is het verschil tussen IMAP en POP?
LINK - Vellance : IMAP & POP Wat is het verschil?


Gmail.com en POP, IMAP, SMTP :
LINK - Aan de slag met IMAP
LINK - Aan de slag met POP3
LINK - Google Apps-SMTP-instellingen om e-mail te verzenden vanaf een printer, scanner of app


Gmail in Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 of in Office 365 instellen :
LINK - Aan de slag met IMAP en POP3
LINK - Aanbevolen IMAP-clientinstellingen
LINK - IMAP gebruiken om Gmail-berichten met andere e-mailclients te lezen
LINK - POP gebruiken om Gmail-berichten met andere e-mailclients te lezen
LINK - Ik kan niet inloggen bij mijn e-mail client
LINK - Gmail importeren in Office 365


IMAP vs POP :
VIDEO - IMAP vs POP (Engels)
VIDEO - POP3 vs IMAP, which one should you choose?